Zajištění shody

Jako mezinárodní podnik působící v oblasti automobilové výroby musíme znát a zohledňovat velké množství zákonných předpisů platných v Německu i v zahraničí. Při jednání s kolegy, nadřízenými a zákazníky zároveň dodržujeme směrnice naší firmy. Mezi ně patří Směrnice pro zajištění shody, Pravidla chování a Protikorupční předpisy společnosti Formel D.

Formel D se řídí zákonnými předpisy

Jsme síla, která pohání služby v automobilovém průmyslu. Týmový duch, profesionalita a nadšení pro věc jsou základy, na kterých stojí naše přední postavení na trhu v oblasti vývoje koncepcí a individuálních škálovatelných řešení pro zajištění kvality a optimalizaci procesů v rámci kompletního hodnotového řetězce v automobilovém průmyslu.

V oblasti zajištění shody se Formel D řídí příslušnými zákonnými předpisy. Společně vystupujeme proti korupci a nekalé soutěži.

Zajištění shody, právní normy | Formel D

V běžném styku se zákazníky se naše pozornost zaměřuje především na:

 • Dary nebo protislužby
 • Pozvánky do restaurace nebo na společenské události
 • Výhodné obchodní vztahy
 • Utajení
 • Soukromé podniky
 • Konzumace alkoholu a drog je zakázána

Formel D zachovává integritu

Od našich odpovědných orgánů a zaměstnanců očekáváme vhodné chování v každodenním provozu i obchodním životě. Integrita je pro nás předpokladem dobré pověsti a ekonomického úspěchu v globálně působícím podniku.

Formel D odmítá korupci

Zakazujeme jakýkoli druh korupce a odmítáme protiprávní jednání. Od svých odpovědných orgánů a zaměstnanců navíc očekáváme, že se na korupci ani jiném protiprávním jednání nebudou podílet.

Pravidla chování ve skupině Formel D

Kodex chování dodavatele skupiny Formel D

Zaměstnance a obchodní partnery žádáme, aby se aktivně zapojili do dodržování našich předpisů pro zajištění shody a ohlásili veškeré své obavy z možného porušování těchto předpisů. V těchto záležitostech, prosím, kontaktujte přímo ředitele pro zajištění shody. Někdy se mohou vyskytnout situace, kdy si uvědomujete, že je nutné zasáhnout, ale nechcete se do záležitosti přímo vkládat. Chápeme, že pro naše zaměstnance nebo obchodní partnery může být komunikace s kontaktní osobou nebo naším ředitelem pro zajištění shody o podobných situacích složitá.

Tyto potenciálně složité situace se Formel D rozhodla řešit ve spolupráci s Navex Global, zkušeným externím poskytovatelem služeb, který veškeré vaše podněty vyslechne anonymně, při zachování důvěrnosti a bez poplatku. Navex Global je zcela nezávislá organizace, jejíž zaměstnanci jsou objektivní a školení na práci s citlivými informacemi. Na Navex Global se můžete s důvěrou obrátit telefonicky, prostřednictvím externího on-line portálu nebo e-mailem. Nemusíte mít přitom žádné obavy, že by vaše komunikace byla sledována nebo nahrávána. Veškeré informace, které společnosti Navex Global poskytnete, ať už anonymně, nebo nikoli, budou předány Komisi pro zajištění shody tvořené ředitelem pro zajištění shody a vedoucími právního a personálního oddělení. Komise pro zajištění shody záležitost přezkoumá, aniž by vaši identitu jakkoli odhalila. Jakmile společnosti Navex Global předáte jakékoli informace, obdržíte od ní obratem jedinečný číselný kód umožňující sledování stavu vašeho oznámení, případně doplnění dalších informací.

Svá podezření nebo případy porušení pravidel můžete

 • použít externí on-line portál Navex Global na tomto odkazu. (Poznámka: Nová platforma WhistleB od dubna 2024.)
 • kontaktovat ředitele pro zajištění shody skupiny Formel D přímo na:
  telefonu: +49 221 67006-379
  e-mailu: compliance@formeld.com
  (pokud si vyberete tuto možnost, vaše anonymita nebude zaručena)

Při oznamování případu porušení pravidel postupujte, prosím, v souladu s pokyny pro ochranu informací přiloženými k tomuto e-mailu.

Informace o jednacím řádu a informace o ochraně údajů naleznete v následující tabulce:

Country Whistleblowing Policy Additional WB Information Data Protection Information
Brazil N/A N/A Download
China N/A N/A Download
Czechia Download Download Download
France Download None Download
Germany Download None Download
Hungary Download Download Download
Italy Download None Download
Romania Download None Download
Slovakia Download Download (External)

Download (EMPL)

Download
Spain Download None Download
UK / US N/A N/A Download

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy ohledně našich směrnic zaměřených na zajištění shody, neváhejte nás kontaktovat.