Poprodejní služby – Služby v nové podobě

Poprodejní služby zajišťují nejdelší možnou funkčnost vozidel a mobilitu jejich uživatelů bez ohledu na to, zda se jedná o jednotlivé vozy nebo celé flotily. Uživatelé očekávají profesionální, ale zároveň dostupný servis. Struktura poprodejních služeb a příslušné procesy mají proto zásadní vliv na image a zisk výrobců. Totéž platí pro vhodná řešení záručních nároků. Autorizovaní i nezávislí prodejci však musí splnit řadu požadavků výrobců a zajistit konzistentní standard služeb.

Formel D umí optimalizovat vaše služby

Vyvíjíme škálovatelná řešení pro zajištění kvality a optimalizaci procesů v odvětví poprodejních služeb poskytovaných výrobci i prodejci a tato řešení přeměňujeme na špičkové koncepce. Naše služby vám pomohou při zavádění a optimalizaci klíčových struktur a procesů, které jsou mezi našimi zákazníky oblíbené.

Sami nejlépe víte, že kvalita vašich vozů se v poprodejní fázi přímo promítá do dobrých zkušeností zákazníků. Formel D nabízí potřebné integrované koncepce.

  • Zajištění servisní připravenosti pro dodávky vozidel a komponent na trh

  • Zajištění standardizovaných nebo klientsky specifických servisních školení

  • Zkvalitnění a optimalizace výkonnosti prodejců

  • Opravy a dodatečné úpravy vozů

  • Kontroly před dodávkou

  • Správa záručních nároků

Správa služeb

Výroba a servisní připravenost při uvedení nových modelů vozidel na trh a zajištění kvality servisu, školení

Správa vozů

Úpravy a dodatečné modifikace nových nebo použitých vozidel a kontrola jejich předání

Správa prodejců

Audity prodejních operací na základě specifikací výrobců a nezávislých standardů kvality, programy optimalizace a koncipování, návrhy a plánování workshopů včetně zohlednění potřebného vybavení

Správa záruk

Integrovaná řešení pro snížení nákladů na záruční plnění a pro optimalizaci kompletního procesního řetězce

Správa softwaru

Agilní vývoj softwaru aplikací a systémů v poprodejních službách, například dílenských systémech pro diagnostiku a programování vozidel, jakož i testování a řízení testů všech softwarových řešení pro provoz dílen.

Podívejte se na naše případy v oblasti poprodejních služeb.

Případové studie, články a odborné studie jsou k dispozici zde.