Obsługa posprzedażowa – Jakość usług wpływa na wizerunek

Obsługa posprzedażowa zapewnia prawidłowe działanie pojazdu oraz mobilność jego użytkownika przez najdłuższy możliwy okres. Niezależnie od tego, czy jest to pojedynczy pojazd czy cała flota. Użytkownicy oczekują profesjonalnej, lecz niedrogiej usługi. Struktura i procesy obsługi posprzedażowej mają duży wpływ na wizerunek i wyniki finansowe producenta. To samo dotyczy prawidłowej procedury roszczeń regresowych powiązanych z gwarancjami. Niezależni lub powiązani z producentem dealerzy muszą spełniać wiele wymagań producentów w celu zagwarantowania stałych standardów usługi.

Formel D może zoptymalizować oferowaną usługę

Rozwijamy skalowalne rozwiązania w zakresie zapewniania jakości i optymalizacji procesów obsługi posprzedażowej dla producentów i dealerów i zamieniamy je na wiodące koncepcje. Dzięki naszym usługom pomagamy wdrażać i optymalizować kluczowe struktury i procesy, które są popularne wśród klientów.

Masz świadomość, że jakość Twoich pojazdów przekłada się na zadowolenie z korzystania nawet po sprzedaży. Formel D oferuje zintegrowane koncepcje.

  • Zapewnianie gotowości usług w celu przygotowywania pojazdów i części do wprowadzenia na rynek

  • Zapewnianie ustandaryzowanego i dostosowanego szkolenia w zakresie usług

  • Poprawianie i optymalizowanie efektywności dealerów

  • Odnawianie i modernizowanie pojazdów

  • Kontrole przed dostawą

  • Zarządzanie gwarancjami

Zarządzanie usługami

Gotowość produkcji i usług podczas wprowadzania na rynek nowych modeli pojazdów oraz zabezpieczanie jakości usług, szkolenia

Zarządzanie pojazdami

Odnawianie i modernizowanie nowych i używanych pojazdów oraz wykonywanie kontroli przed przekazaniem

Zarządzanie dealerami

Kontrola operacji sprzedaży poprzez dostosowane do producentów i niezależne normy jakości, programy optymalizacji oraz tworzenie planów i układów warsztatów

Zarządzanie obsługą gwarancyjną

Zintegrowane rozwiązania dla redukcji kosztów gwarancji i optymalizacji jakości w całym łańcuchu procesu

Zarządzanie oprogramowaniem

Zwinne opracowywanie oprogramowania aplikacji i systemów w obsłudze posprzedażnej, na przykład systemów warsztatowych do diagnostyki i programowania pojazdów, a także testowanie i zarządzanie testami wszystkich rozwiązań programowych do obsługi warsztatów.

Zobacz nasze realizacje rozwiązań dla obsługi posprzedażowej.

Tutaj przeczytasz studia przypadków, artykuły i dokumentację.