Testowanie oprogramowania – Testy oprogramowania są wymagane już na etapie projektu

Ze względu na stale rosnącą liczbę systemów wspomagających i funkcji bezpieczeństwa w pojazdach instaluje się coraz więcej oprogramowania. Prowadzi to do zwiększonego ryzyka błędów oprogramowania z potencjalnie poważnymi skutkami. Późno wykryte błędy oprogramowania i wynikające z nich akcje serwisowe mogą być dla producentów bardzo kosztowne. Aby uniknąć tego typu sytuacji, konieczne jest testowanie oprogramowania już na etapie projektowania pojazdu.

Testy oprogramowania powinny być przeprowadzane nie tylko w celu zatwierdzenia produkcji seryjnej, lecz także w ramach wieloletnich procesów projektowania nowych i udoskonalania istniejących pojazdów. We współpracy z naszą spółką zależną Vdynamics GmbH oferujemy w tym zakresie kompleksowy pakiet. Ponieważ kompleksowe testowanie oprogramowania w pojazdach jest nieekonomiczne, nasza firma wirtualizuje instancje testowe. Dzięki testom opartym na wymaganiach weryfikujemy wszelkie istotne funkcje oprogramowania w określonym momencie projektowania pojazdu.

Kompleksowe portfolio w zakresie testowania oprogramowania

Nasze kompleksowe portfolio obejmuje następujące usługi:

Zarządzanie wymaganiami

Wymagania dotyczące produktu definiujemy w taki sposób, aby były zgodne z intencją podmiotu projektującego, a zatem by były jasne i możliwe do przetestowania. W ramach tych działań prowadzimy ścisłą współpracę z dostawcami i programistami.

Opracowywanie testów

Po dokładnym zdefiniowaniu wymagań opracowujemy na ich podstawie testy, które można przeprowadzić zarówno na stanowiskach testowych, jak i w pojeździe. Ze względów ekonomicznych zaleca się przenoszenie testów z pojazdów na stanowiska testowe. Poza tym automatyzujemy testy w celu ich optymalnej realizacji oraz analizy ich wyników.

Realizacja i analiza testów

W porozumieniu z programistami opracowujemy szczegółową analizę wyników testów, analizujemy błędy pod względem stopnia ich skutków, a następnie przedstawiamy rekomendacje związane z zatwierdzeniem oprogramowania.

Pracujemy szybko i wydajnie zgodnie z wszelkimi wewnętrznymi i zewnętrznymi regulacjami w oparciu o normy ISO26262 (standardy firmowe i standardy grupy, ASIL, czas tolerancji błędów, Safe State). W ten sposób jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwo funkcjonalne i jakość oprogramowania, a także bezpieczeństwo kierowców testowych, a po zatwierdzeniu produkcji seryjnej bezpieczeństwo kierowców i innych uczestników ruchu drogowego.

Zarządzanie testami

Nasza sekcja zarządzania testami planuje, organizuje i kontroluje wszystkie procesy w celu terminowego i niezawodnego dostarczenia wymagań, testów zautomatyzowanych oraz przeanalizowanych i poddanych ocenie wyników. Ponadto określa bezpieczną i zgodną ze standardami strategię testową, przy uwzględnieniu aspektów wydajności i ekonomiczności. Pracownicy sekcji zarządzania testami są niejednokrotnie osobami, z którymi kontaktują się Państwo w pierwszej kolejności. Są oni w stanie przekazywać Państwu najdokładniejsze informacje na temat aktualnego statusu Państwa projektu.

Projektowanie oprogramowania i narzędzi

Nasz wewnętrzny dział projektowania oprogramowania i narzędzi obsługuje wszystkie procesy, wykorzystując w tym celu stosowne narzędzia dostosowane w optymalny sposób do zakresu naszych zadań. Dzięki temu jesteśmy w stanie działać efektywnie, szybko i przejrzyście, przyczyniając się do powodzenia Państwa projektu.

Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji o Testowanie oprogramowania.