Kamuflaż dla branży motoryzacyjnej

Produkcja seryjna każdego samochodu zaczyna się od pojazdu przedprodukcyjnego, który zawiera wszelkie innowacje w zakresie technologii i wzornictwa dostępne na rynku w danym czasie. Producenci z branży motoryzacyjnej używają tych prototypów do testowania coraz bardziej złożonych systemów swoich pojazdów w prawdziwych sytuacjach drogowych przed rozpoczęciem produkcji seryjnej.

Wszystkie konfiguracje techniczne i cechy wzornictwa są wtedy nadal objęte tajemnicą. Aby zachować przewagę konkurencyjną, producent musi ukryć je przed opinią publiczną. Producenci korzystają z kompletnego pakietu kamuflażu, który mogą dostosować do bieżącego etapu projektowania danej serii. Formel D ma doświadczenie w obsłudze pojazdów przedprodukcyjnych oraz wewnętrznym i zewnętrznym kamuflażu prototypów.

Doświadczeni pracownicy Formel D profesjonalnie obsłużą Twój projekt i rozważą interesy wszystkich uczestniczących w nim stron z działów wzornictwa i projektowania. W ten sposób w stałej współpracy z klientem powstaje stworzony przez ekspertów kompletny pakiet kamuflażu. Jednocześnie dbamy o to, by stosowane procesy miały jak najmniejszy wpływ na wyniki pomiarów podczas późniejszych jazd testowych.

W zakresie kamuflażu wewnętrznego oferujemy usługi własnego zakładu produkcyjnego, który specjalizuje się w szyciu osłon wnętrza pojazdu.

Przeczytaj więcej o naszych usługach kamuflażu.

Formel D to Twój niezawodny partner w zakresie kamuflażu pojazdów

  • Kamuflaż zewnętrzny

  • Kamuflaż wewnętrzny

  • Produkcja osłon wnętrza

  • Obsługa i transport prototypów i pojazdów przedprodukcyjnych

  • Kamuflaż poza kampusem w warsztatach projektowych przystosowanych do obsługi prototypów

Nasz proces tworzenia kamuflażu

Kamuflaż zaczyna się od projektu

Realizację projektu w branży motoryzacyjnej rozpoczyna briefing z producentem, który podaje firmie Formel D wymogi dotyczące zakresu kamuflażu, liczbę testowanych pojazdów i fazy projektowania. Na tej podstawie personel usługodawcy przygotowuje specyfikację produktu zawierającą szczegółowy opis wszystkich komponentów wewnętrznych i zewnętrznych, które mają być zmodyfikowane w planowanej serii.

Na początku fazy koncepcyjnej powstaje konstrukcja CAD modelu oraz, w ścisłej współpracy z osobą do kontaktu ze strony klienta, określane są materiały i faktyczny zakres kamuflażu. Może on zależeć np. od fazy projektowej prototypu albo liczby innowacji. Podczas fazy koncepcyjnej pracownicy uwzględniają także standardy kamuflażu obowiązujące u klienta i określają potrzebę wdrożenia specjalnych wymogów. Na tej podstawie tworzą pierwszą wirtualną prezentację poszczególnych części kamuflażu przewidzianych do montażu na/w pojeździe. Następnie Formel D koordynuje etapy zatwierdzania (różne w zależności od producenta) i natychmiast wprowadza do symulacji wszelkie żądane zmiany.

Od modelu do zastosowania

Po ostatecznym zatwierdzeniu przez klienta usługodawca wytwarza części metodą głębokiego tłoczenia z termoplastycznego polimeru ABS – przeciętnie dla pięciu do dziesięciu pojazdów. Po wytworzeniu w specjalnym procesie formowania termicznego odlewy można przykręcić do karoserii pojazdu, by ukryć szczegóły wzornictwa. Jednocześnie pracownicy Formel D przygotowują tzw. wkładki polietylenowe, które produkują na frezarce CNC na podstawie danych CAD, a następnie modyfikują, by nadać im pożądany kształt w trzech wymiarach.

Gdy tylko pierwsze przyszłe prototypy zjadą z linii montażowej, Formel D odbiera je i transportuje w zamkniętej ciężarówce poza kampus. Po przyjeździe do warsztatu projektowego przystosowanego do obsługi prototypów zespół natychmiast rozpoczyna montaż elementów kamuflażu, a następnie nakłada folię i zakrywa wnętrze specjalnie przygotowanymi osłonami z tkaniny i pianki. Pierwszy w pełni zakamuflowany pojazd przechodzi kolejną procedurę zatwierdzenia przez klienta, a po niej holistyczny test w tunelu aerodynamicznym, podczas którego eksperci sprawdzają wszystkie niezbędne aspekty, takie jak hałas, stabilność części i ciśnienie kontaktowe. Przydatność do ruchu drogowego potwierdza TÜV (niemieckie Stowarzyszenie Dozoru Technicznego).

W miarę zbliżania się daty wprowadzenia pojazdu na rynek liczba elementów kamuflażu jest stopniowo zmniejszana. W zależności od etapu projektowania zespół usługodawcy zmienia korzystanie z materiałów: kamuflaż prototypu na początku procesu testowania składa się nawet z 70 części na model, lecz liczba ta stale maleje aż do chwili bezpośrednio poprzedzającej rozpoczęcie produkcji seryjnej. W tej fazie pojazd przedprodukcyjny wymaga zwykle jedynie częściowego kamuflażu poszczególnych części (wewnątrz i/lub na zewnątrz).

Aby zapewnić możliwość dokładnego odtworzenia kamuflażu prototypu, pracownicy Formel D dokumentują na piśmie wszystkie etapy procedury. Ta dokumentacja dla serii produkcyjnej, wersji pojazdu lub linii wzornictwa stanowi przewodnik po montażu poszczególnych części na flocie danego modelu i jest przekazywana klientowi razem z pojazdem.

Skalowalne i elastyczne usługi kamuflażu

Po zakończeniu fazy kontroli bezpieczeństwa i ostatecznym zatwierdzeniu pierwszego pojazdu przedprodukcyjnego dla serii modelu w Formel D rozpoczyna się główny proces kamuflażu. Wówczas warsztat projektowy przystosowany do obsługi prototypów obsługuje nawet 200 pojazdów miesięcznie, ze strefą buforową i możliwością jednoczesnej pracy nawet nad 30 pojazdami. W zależności od zapotrzebowania specjaliści zamawiają wymagane komponenty i materiały dla całego prototypu serii zleconego przez producenta, a w magazynie utrzymują odpowiednie zapasy. W ten sposób części mogą bez zwłoki być montowane w sukcesywnie dostarczanych pojazdach. Gotowe modele zwykle wracają bezpośrednio do klienta transportem własnym firmy w ciągu 48 godzin.

Formel D przygotowuje obecnie ponad dziesięć serii modeli, przeciętnie pracując nad dwiema lub trzema wersjami równocześnie. Zależnie od tempa rozmieszczania pojazdów mogą występować wahania w dostawach. Zespół kamuflażu Formel D liczący 50 pracowników elastycznie dostosowuje się do sytuacji. Na przykład w razie konieczności przechodzi z dwuzmianowego trybu pracy na tryb trzyzmianowy. Zapewnia to spójność standardów jakości nawet przy zmianach komunikowanych z niewielkim wyprzedzeniem oraz dostępność zespołu dla klienta w każdej chwili w trakcie projektu i reagowanie na poszczególne wymogi czy życzenia.

Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji o kamuflaz.