Správa softwaru – Komplexní požadavky vyžadují profesionální řešení

Aby sprostać coraz bardziej złożonym wymaganiom w zakresie zarządzania oprogramowaniem i zapewnić zadowolenie naszych klientów oraz ich klientów końcowych, takich jak warsztaty, firma Formel D oferuje szybki czas reakcji, optymalną wydajność, a także pełną przejrzystość usług i kosztów.

Podstawą wielu wymagań jest analiza, weryfikacja i przyporządkowywanie wzorców błędów. Nasi doświadczeni pracownicy posiadają dogłębną wiedzę w zakresie projektowania, zabezpieczania danych, IT oraz wsparcia. Na bieżącą poszerzają oni swoje kwalifikacje w ramach dodatkowych szkoleń. Twórcy oprogramowania we wszystkich popularnych językach programowania, testerzy oprogramowania z certyfikatem ISTQB, menedżerowie i analitycy testów, administratorzy systemów i sieci z wieloletnim doświadczeniem, a także informatycy z dogłębną wiedzą motoryzacyjną zapewnią dzięki swojej specjalistycznej wiedzy powodzenie Państwa projektu . W ramach naszych działań opieramy się na zwinnych modelach procesów, takich jak SCRUM.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji na miejscu lub zdalnie

Nasze usługi – od planowani, poprzez architekturę, wdrażanie i testowanie, po obsługę i wsparcie – możemy świadczyć zarówno na miejscu u naszych klientów, jak i z poziomu naszych profesjonalnie wyposażonych biur. Kierownictwo Formel D bierze czynny udział w projektowaniu usług, zapewniając sprawny przebieg procesów. Aby zapewnić Państwu najlepsze możliwe rozwiązanie, korzystamy również z naszej wielofunkcyjnej, międzynarodowej sieci.

W naszej ofercie można znaleźć między innymi następujące produkty:

W naszej ofercie można znaleźć między innymi następujące produkty:

Testowanie i zabezpieczanie oprogramowania

 • Zapewnienie jakości wszystkich cech (skalowalność, funkcjonalność, stabilność, przenośność, łatwość konserwacji, wydajność ?i użyteczność)

 • Recenzje kodu

 • Testy komponentów

 • Testy systemowe ?i integracyjne

 • Testy aplikacyjne

 • Testowanie akceptacyjne

 • Zautomatyzowane procesy ?i procedury testowe

 • Testowanie wzdłuż łańcucha narzędzi do symulacji

Zarządzanie wymaganiami / zarządzanie testami

 • Ciągły rozwój testów

 • Analiza i zarządzanie wymaganiami

 • Indywidualnie opracowane strategie zarządzania testami dla różnych aplikacji i procesów programistycznych

 • Tworzenie planów i koncepcji testów

 • Dalszy rozwój nowoczesnych procedur testowych

 • Integracja procesów testowych z procesem programistycznym

Obsługa i budowa stanowisk testowych

 • Budowa, konfiguracja ?i obsługa stanowisk testowych do weryfikacji flash

 • Symulowanie kompletnych pojazdów dla wszystkich ?grup pojazdów seryjnych

 • Analiza potrzeb dla planowanych nowych pojazdów

 • Dalszy rozwój technik i metod testowania

 • Strategiczne zarządzanie częściami

 • Planowanie budżetu

Zarządzanie środowiskiem testowym / infrastruktura IT

 • Kontrola i monitorowanie procesów informatycznych

 • Zapewnienie, utrzymanie? i konfiguracja niezbędnej infrastruktury IT w laboratoriach testowych (sprzęt i oprogramowanie)

 • Symulacja rzeczywistych warunków produkcji poprzez zarządzanie różnymi strukturami sieci w osobnych symulacjach

 • Bezpieczeństwo informatyczne

 • Administracja sieci

 • Konserwacja i pomoc techniczna

Zarządzanie środowiskiem testowym / infrastruktura IT

 • Zwinne procesy programistyczne

 • Analizy wymagań

 • Opracowywanie koncepcji

 • Projektowanie architektury

 • Projektowanie systemów

 • Projektowanie komponentów

 • Projektowanie systemu baz danych

 • Ciągła integracja

 • Ciągłe doskonalenie metod modelowania

 • Refaktoryzacja kodu

 • Rozlokowanie

 • Działu Wsparcia Klienta

Analiza błędów i testów

 • Analiza błędów, ocena ?i raportowanie

 • Klasyfikacja obrazów błędów

 • Badanie przyczyn

 • Tworzenie i ocena statystyk błędów

 • Wdrażanie odpowiedniej obsługi błędów

 • Strategie redukcji defektów

 • Dostosowywanie aplikacji w oparciu o testy

 • Ścisła współpraca z sekcją zarządzania wymaganiami i procesem zatwierdzania oprogramowania

Automatyzacja testów

 • Indywidualnie opracowane narzędzia

 • Przyspieszanie cykli testowych i programistycznych

 • Rozwiązania w zakresie automatyzacji testów funkcjonalnych

 • Automatyczne tworzenie przypadków testowych, testy regresji i oceny testów

 • Centralne i automatyczne zarządzanie danymi testowymi i wynikami

 • Automatyczne monitorowanie defektów

Indywidualne porady i wisparcie

 • Analiza GAP: Porównanie stanu rzeczywistego z docelowym, w tym definicja środków

 • Prowadzenie indywidualnych szkoleń z zakresu oprogramowania, np. zarządzanie projektami obejmującymi zwinne procedury takie jak Scrum

 • Doradztwo w zakresie indywidualnych rozwiązań programowych i ich wdrażania

 • Coaching w pracy dla różnych produktów i stanowisk

Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji o zarządzanie oprogramowaniem.