Oświadczenie o ochronie danych

Poniższa informacja zawiera przegląd danych osobowych, jakie firma Formel D GmbH (zwana dalej Formel D GmbH lub „my”) gromadzi podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, w jakim celu i w jaki sposób te dane są wykorzystywane.

Celem niniejszej informacji o ochronie prywatności jest poinformowanie użytkownika o przetwarzaniu jego danych osobowych, które zbieramy od niego, gdy odwiedza naszą witrynę internetową.

Grupa Formel D (Formel D GmbH, w tym wszystkie jej spółki zależne i stowarzyszone, łącznie) zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO), a także innych odpowiednich przepisów i regulacji dotyczących prywatności danych, z późniejszymi zmianami i aktualizacjami.

Przez cały czas dane użytkownika będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności.

 1. Osoba odpowiedzialna

Formel D GmbH (“Formel D”) jest odpowiedzialna za treści zawarte na tej stronie. Można się z nami skontaktować tutaj.

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poniżej:

Claus Wissing
Sachverständigenbüro Muelot GmbH
Grüner Weg 80
48268 Greven
data-privacy@formeld.com
Telefon: 02571-5402-0

 1. Jakie dane osobowe są gromadzone?

Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej, pobiera plik lub umieszcza informacje na którejkolwiek z naszych stron internetowych, rejestrujemy określone dane o użytkowniku i dane z jego urządzenia (np. komputera, telefonu komórkowego, tabletu itp.), takie jak:

 • Informacje o typie przeglądarki i używanej wersji;
 • System operacyjny urządzenia uzyskującego dostęp;
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp;
 • Adres IP urządzenia uzyskującego dostęp;
 • Data i godzina dostępu;
 • Strony internetowe i zasoby (obrazy, pliki, inna zawartość strony), do których użytkownik uzyskał dostęp na naszej stronie internetowej;
 • Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskał dostęp do naszej witryny (śledzenie odsyłaczy);
 • Komunikat informujący, czy pobieranie zakończyło się powodzeniem;
 • Ilość przesłanych danych.

po wypełnieniu formularza “Kontakt z nami”.

(1) Imię i nazwisko, adres e-mail, firma, kraj lokalizacji.

 1. Dlaczego przetwarzamy dane użytkowników?

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika poprzez korzystanie z naszej strony internetowej opiera się na następującej podstawie prawnej:

 • Uzasadnione interesy – w celu zapewnienia skutecznego dostarczania naszej strony internetowej oraz zwalczania wszelkich potencjalnych nadużyć i eliminowania usterek. Ponadto wykorzystujemy dane w celu optymalizacji strony internetowej i ogólnego zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.
 • Zgoda – jeśli subskrybujesz nasz biuletyn lub korzystasz z naszego formularza kontaktowego, wykorzystamy dane osobowe, które nam przekażesz, aby wysyłać Ci wiadomości.

Przetwarzanie danych użytkownika jest niezbędne w trakcie wizyty na stronie internetowej, aby umożliwić jej sprawne działanie. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się również w celu utrzymania kompatybilności naszej strony internetowej dla jak największej liczby odwiedzających oraz w celu zwalczania nadużyć i eliminowania usterek. W tym celu konieczne jest rejestrowanie danych technicznych komputera uzyskującego dostęp, aby móc jak najwcześniej reagować na błędy wyświetlania, ataki na nasze systemy informatyczne i/lub błędy w funkcjonalności naszej strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy te dane do optymalizacji strony internetowej i ogólnego zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

W odniesieniu do danych osobowych przekazanych nam przez użytkownika podczas korzystania z niektórych usług na naszej stronie internetowej (tj. formularza kontaktowego i subskrypcji biuletynu) przetwarzamy te informacje w celu przetworzenia żądania użytkownika. Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera, możesz to zrobić, klikając przycisk “Anuluj subskrypcję” w wiadomościach e-mail lub kontaktując się z inspektorem ochrony danych powyżej. Newsletter jest wysyłany przez Cleverreach, który działa jako podprocesor dla Formel D.

 1. Odbiorcy i przekazywanie osobom trzecim

Przetwarzając dane osobowe użytkownika w celach wskazanych powyżej, korzystamy z usług wielu zewnętrznych dostawców:

 • Hosting strony internetowej

W celu zapewnienia zawartości naszej witryny współpracujemy z dostawcą usług, który wspiera nas w zapewnieniu wymaganej do tego celu pojemności serwerów i opcji przechowywania. W zakresie, w jakim dostęp do serwera jest wymagany w ramach strony internetowej, dane gromadzone w tym celu są przechowywane na serwerach firmy:

 • Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, NiemcyWsparcie i utrzymanie strony internetowej

W zakresie utrzymania strony internetowej i funkcji dostępnych na stronie internetowej oraz utrzymania strony internetowej współpracujemy z następującym podmiotem przetwarzającym:

INCREON GmbH, Robert-Bürkle-Straße 3, 85737 Ismaning, Niemcy

Ze względów technicznych wyżej wymieniony podmiot przetwarzający uzyskuje w szczególności wgląd w pliki dziennika strony internetowej w ramach zarządzania interfejsem usług technicznych obsługiwanych przez użytkownika.

 • Zarządzanie relacjami z klientami

Jeśli użytkownik wypełni nasz formularz kontaktowy, korzystamy z narzędzia do zarządzania relacjami z klientami firmy

Salesforce, salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Monachium

 • Korzystanie z modułów śledzących

Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane podczas uzyskiwania dostępu do tej witryny lub poszczególnych plików w witrynie: Adres IP, strona internetowa, z której uzyskano dostęp do pliku, nazwa pliku, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych oraz raport o powodzeniu dostępu (tzw. web log). Używamy tych danych dostępu wyłącznie w formie niespersonalizowanej do ciągłego ulepszania naszej strony internetowej i do celów statystycznych. Używamy również następujących trackerów internetowych do oceny wizyt na tej stronie:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irlandia, e-mail: support-deutschland@google.com – korzystamy z Google, aby móc ładować dalsze usługi Google na stronie internetowej, takie jak przetwarzanie danych wymagane do dostarczania strumieni i czcionek oraz odpowiednich treści wyszukiwania Google.

Usługa Google Tag Manager firmy Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irlandia – Google Tag Manager zapewnia platformę techniczną do wykonywania i łączenia innych narzędzi internetowych i programów śledzenia sieci za pomocą tak zwanych “tagów”. Do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania (tzw. “śledzenie”), o ile narzędzia do śledzenia stron internetowych są uruchamiane za pomocą Menedżera tagów Google. Dane generowane przez “tagi” są kompilowane, przechowywane i przetwarzane przez Google Tag Manager w ramach jednolitego interfejsu użytkownika. Wszystkie zintegrowane “tagi” są ponownie wymienione osobno w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Usługa Gstatic firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irlandia – Gstatic to usługa działająca w tle, używana przez Google w szczególności w celu zapewnienia, że usługa ładuje dane w tle dla czcionek Google i map Google.

Usługa YouTube firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irlandia – Filmy z platformy YouTube są zintegrowane na naszej stronie internetowej za pośrednictwem usługi YouTube. Dzięki integracji możemy wyświetlać filmy bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Jeśli YouTube jest aktywowany na naszej stronie internetowej i odtwarzany jest film, nasza strona internetowa nawiązuje połączenie z serwerami Google Ireland Limited i przesyła dane wymagane do wyświetlenia strumienia lub filmu.

Przetwarzanie danych osobowych gromadzonych przez narzędzia śledzące odbywa się na podstawie zgody użytkownika, którą można wycofać poprzez aktualizację ustawień.

-Korzystanie z   zewnętrznych usług internetowych Usługa Github firmy GitHub BV, Vijzelstraat 68-72, 1017 HL Amsterdam, Holandia – Github to usługa w chmurze, która umożliwia nam przesyłanie treści, takich jak oprogramowanie / kod źródłowy itp. do naszej witryny.

Interfejsy API Google Cloud w celu umożliwienia ładowania dodatkowych usług Google na stronie internetowej, w szczególności w celu wyświetlania czcionek Google Fonts i dostarczania mapy Google Maps.

Google Fonts, aby móc zintegrować atrakcyjne czcionki na naszej stronie internetowej w celu wyświetlenia naszej strony internetowej w lepszej wersji wizualnej. Usługa może być również używana na naszej stronie internetowej, jeśli inne usługi Google są ponownie ładowane na naszej stronie internetowej, które wymagają czcionek Google Fonts do działania.

Ponieważ niektórzy z wyżej wymienionych dostawców/sprzedawców przetwarzają dane poza EOG, Formel D zapewni odpowiednie gwarancje dla wszelkich transferów danych zgodnie z rozdziałem 5 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych 2016/679, takie jak między innymi zatwierdzony mechanizm certyfikacji (tj. ramy prywatności danych UE-USA itp.) lub standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.

 1. Zatrzymanie

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone. Przechowywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wyłącznego dostępu do strony internetowej dane są usuwane nie później niż 3 miesiące po zakończeniu danej sesji.

 1. Prawa użytkownika

Jako osoba, której dane dotyczą, użytkownik ma szereg praw, z zastrzeżeniem pewnych warunków i wyjątków zawartych w obowiązujących przepisach.

Użytkownik może mieć prawo do:

– Dostępu i uzyskania kopii swoich danych na żądanie;
– Wymagaj od Formelu D zmiany nieprawidłowych lub niekompletnych danych;
– Zażądać od Formel D usunięcia lub zaprzestania przetwarzania danych użytkownika, na przykład w przypadku, gdy
dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
– Sprzeciwu wobec przetwarzania danych użytkownika, w przypadku gdy Formel D opiera się na swoich uzasadnionych
interesy jako podstawa prawna przetwarzania;
– Zwrócenie się do Formel D o zaprzestanie przetwarzania danych na pewien okres, jeśli dane są niedokładne lub występują
spór dotyczący tego, czy interesy użytkownika są nadrzędne wobec uzasadnionych interesów Formel D.
podstawy przetwarzania danych;
– otrzymywać dane osobowe użytkownika i mieć prawo do przekazywania tych danych innym podmiotom
firma;
– Wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na
w sprawie zgody.

Niektóre z wyżej wymienionych praw mogą być ograniczone w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych i obowiązujących przepisów. Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych lub pracownikiem ds. prywatności danych wymienionym powyżej.

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do dowolnego organu nadzorczego, jeśli uważa, że Formel D nie przestrzega jego praw do ochrony danych. Listę organów nadzorczych Unii Europejskiej można znaleźć tutaj.

Właściwy organ nadzorczy Formel D jest następujący:

Krajowy komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji Nadrenii Północnej-Westfalii

Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211/38424-0
Faks: 0211/38424-999
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

 1. Pliki cookie

Używamy plików cookie, aby spersonalizować doświadczenia użytkownika i stale ulepszać naszą stronę internetową. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie na naszej stronie internetowej, a także opcje zmiany ustawień plików cookie można znaleźć w poniższej sekcji.

 1. Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę. Służą one między innymi do określania częstotliwości korzystania i liczby użytkowników stron internetowych, dzięki czemu obecność w Internecie jest bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczna. Gdy użytkownik odwiedza nasze strony internetowe, pliki cookie są pobierane przez przeglądarkę internetową na jego urządzenie końcowe, na przykład w postaci małego pliku tekstowego.

Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Użytkownik może zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając preferencje przeglądarki. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie akceptować plików cookie, może to ograniczyć funkcjonalność witryny.

 1. Jakie są cele plików cookie?

Pliki cookie są ustawiane przez naszą stronę internetową lub zewnętrzne usługi internetowe w celu utrzymania pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej, poprawy przyjazności dla użytkownika lub realizacji celu określonego za zgodą użytkownika. Technologia plików cookie umożliwia nam również rozpoznawanie poszczególnych odwiedzających za pomocą pseudonimów, np. indywidualnych lub losowych identyfikatorów, dzięki czemu możemy oferować bardziej spersonalizowane usługi.

 1. Rodzaje plików cookie

Pliki cookie sesji:

Korzystanie z sesyjnych plików cookie jest konieczne, abyśmy mogli udostępnić użytkownikowi witrynę internetową. Stanowi to dla nas uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika podczas korzystania z sesyjnych plików cookie jest jego zgoda. Użytkownik może sprzeciwić się wykorzystywaniu sesyjnych plików cookie, ale należy pamiętać, że bez plików cookie niektóre funkcje naszej witryny internetowej nie mogą być oferowane. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane wyłącznie przez czas korzystania przez niego ze strony internetowej, a następnie zostaną usunięte. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W przypadku wycofania zgody zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody do momentu jej wycofania, pozostaje nienaruszona.

Trwałe pliki cookie:

Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki. Za pomocą plików cookie jesteśmy w stanie śledzić wzorce użytkowania, a tym samym ulepszać nasze usługi. Powinny one również zoptymalizować korzystanie z naszej witryny.

Za zgodą użytkownika integrujemy również pliki cookie stron trzecich. W takim przypadku odpowiednie pakiety danych stron trzecich są przechowywane w przeglądarce użytkownika lub przesyłane do nich. Zazwyczaj można również zapobiec korzystaniu z plików cookie stron trzecich, odpowiednio dostosowując ustawienia przeglądarki. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika podczas korzystania z plików cookie stron trzecich jest jego zgoda. W takim przypadku użytkownik może również wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W przypadku wycofania zgody zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody do momentu jej wycofania, pozostaje nienaruszona.

Przycisk w lewym dolnym rogu przeglądarki umożliwia przejście do banera plików cookie i zmianę ostatnich ustawień.

 1. Czas przechowywania

Nasze pliki cookie są przechowywane do momentu ich usunięcia w przeglądarce lub, jeśli są to sesyjne pliki cookie, do momentu wygaśnięcia sesji. Szczegóły są wymienione w poniższej tabeli.

 1. Pliki cookie, których używamy
Nazwa pliku cookie Serwer Dostawca Cel Podstawa prawna Okres przechowywania Typ
ZGODA (YouTube) .youtube-nocookie.com YouTube Plik cookie ZGODY przechowuje zgodę użytkownika na przekazywanie danych do YouTube po wyrażeniu zgody przez użytkownika. Art. 6 par. 1 lit. c DSGVO (wypełnienie obowiązku prawnego) około 24 miesięcy Baner plików cookie
LAST_RESULT_ENTRY_KEY www.youtube-nocookie.com YouTube Zapisuje ustawienia użytkownika podczas pobierania filmu z YouTube zintegrowanego z innymi stronami internetowymi. Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO lub Art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO (zgoda) Sesja Komfort
nextId www.youtube-nocookie.com YouTube Ten plik cookie służy do przypisania użytkownikowi unikalnego identyfikatora. Umożliwia to gromadzenie danych o zachowaniu odwiedzającego witrynę i wykorzystywanie ich do tworzenia statystyk dotyczących tego, które filmy z YouTube były oglądane przez odwiedzającego witrynę na różnych stronach internetowych. Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO lub Art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO (zgoda) Sesja Marketing
żądania www.youtube-nocookie.com YouTube Osadzamy filmy z naszego oficjalnego kanału YouTube w trybie prywatnym YouTube. Ten tryb może ustawiać pliki cookie na komputerze użytkownika po kliknięciu odtwarzacza wideo YouTube, ale YouTube nie przechowuje informacji cookie umożliwiających identyfikację użytkownika w celu odtwarzania osadzonych filmów w trybie prywatnym. Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO lub Art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO (zgoda) Sesja Konfiguracja
wp-wpml_current_language Formeld.com Operator strony internetowej Plik cookie przechowuje ustawienia językowe lub rozpoznaje język przeglądarki i kieruje użytkownika tej witryny bezpośrednio do odpowiednich treści wielojęzycznych. Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO lub Art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO (zgoda) Sesja Konfiguracja
wp_dlm_downloading Formeld.com Operator strony internetowej Za pomocą tego pliku cookie możemy gromadzić liczbę pobrań. Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO lub Art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO (zgoda) około 60 minut Konfiguracja
wpgeoip_once_redirect Formeld.com Operator strony internetowej Ten plik cookie umożliwia nam zapisanie indywidualnych ustawień komfortu wybranych przez użytkownika i zachowanie ich podczas bieżących i przyszłych wizyt w witrynie. Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO lub Art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO (zgoda) około 24 godzin Konfiguracja
 1. Pamięć lokalna i pamięć sesji

Technologia “Web storage” to opcja techniczna, która podobnie jak pliki cookie może przechowywać dane i informacje na komputerze lub urządzeniu końcowym użytkownika.

Dane mogą być przechowywane w pamięci masowej na dwa sposoby. Oznaczenie magazynu internetowego zależy od czasu przechowywania. Rozróżnia się stałe przechowywanie (localStorage) i przechowywanie ograniczone do “sesji” (sessionStorage). Sesja rozpoczyna się w momencie wywołania strony i kończy w momencie jej zamknięcia (np. poprzez zamknięcie karty lub przeglądarki).

Dostęp do localStorage lub sessionStorage uzyskuje się za pośrednictwem skryptów i usług sieciowych używanych na stronie internetowej.

Stworzyliśmy tabelę, w której wyjaśniamy typ danych i cel przechowywania lokalnego lub sesyjnego.

Nazwa Sztuka Cel Podstawa prawna
yt-remote-connected-devices Konfiguracja Usługa Local Storage służy do określania optymalnej jakości wideo na podstawie ustawień urządzenia i sieci odwiedzającego. Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO (zgoda)
yt-remote-device-id Konfiguracja Zapisuje ustawienia użytkownika podczas pobierania filmu z YouTube. Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO (zgoda)
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY Konfiguracja Zapisuje ustawienia użytkownika podczas pobierania filmu z YouTube. Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO (zgoda)
yt-remote-fast-check-period Sesja Zapisuje ustawienia użytkownika podczas pobierania filmu z YouTube zintegrowanego z innymi stronami internetowymi. Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO (zgoda)
yt-remote-session-app Sesja Zapisuje ustawienia użytkownika podczas pobierania filmu z YouTube zintegrowanego z innymi stronami internetowymi. Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO (zgoda)
yt-remote-session-name Sesja Zapisuje ustawienia użytkownika podczas oglądania filmów z YouTube zintegrowanych z innymi stronami internetowymi. Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO (zgoda)
yt-player-bandwidth Konfiguracja Usługa Local Storage służy do określania optymalnej jakości wideo na podstawie ustawień urządzenia i sieci odwiedzającego. Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO (zgoda)
yt-player-headers-readable Konfiguracja Usługa Local Storage służy do określania optymalnej jakości wideo na podstawie ustawień urządzenia i sieci odwiedzającego. Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO (zgoda)
yt.inntertube::nextId Konfiguracja Przechowuje unikalny identyfikator w celu prowadzenia statystyk filmów obejrzanych przez użytkownika. Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO (zgoda)
yt.inntertube::requests Konfiguracja Przechowuje unikalny identyfikator w celu prowadzenia statystyk filmów obejrzanych przez użytkownika. Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO (zgoda)