Prohlášení o ochraně údajů

Následující upozornění vám poskytuje přehled o tom, jaké osobní údaje Formel D GmbH (dále jen Formel D GmbH nebo „my“) shromažďuje během vaší návštěvy našich webových stránek, za jakým účelem a jak jsou tyto údaje používány.

Účelem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je informovat vás o zpracování vašich osobních údajů, které od vás shromažďujeme při návštěvě našich webových stránek.

Skupina Formel D (Formel D GmbH, včetně všech svých dceřiných a přidružených společností, souhrnně) se zavazuje dodržovat právní předpisy obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), jakož i další příslušné zákony a předpisy o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a aktualizací.

S vašimi údaji bude vždy nakládáno v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

 1. Odpovědná osoba

Formel D GmbH, (“Formel D”). Kontaktovat nás můžete zde.

 1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat níže:

Claus Wissing
Sachverständigenbüro Muelot GmbH
Grüner Weg 80
48268 Greven
data-privacy@formeld.com
Telefon: 02571-5402-0

 1. Jaké osobní údaje jsou od vás shromažďovány?

Pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku, načtete soubor nebo uvedete informace na některé z našich konkrétních webových stránek, zaznamenáváme o vás konkrétní údaje a údaje z vašeho zařízení (např. počítače, mobilního telefonu, tabletu atd.), jako jsou:

 • Informace o typu prohlížeče a použité verzi;
 • Operační systém přistupujícího zařízení;
 • Název hostitele přistupujícího počítače;
 • IP adresa přistupujícího zařízení;
 • Datum a čas přístupu;
 • Webové stránky a zdroje (obrázky, soubory, jiný obsah stránek), které jste na našich webových stránkách navštívili;
 • Webové stránky, ze kterých systém uživatele vstoupil na naše webové stránky (sledování odkazů);
 • Zpráva o tom, zda bylo načtení úspěšné;
 • Objem přenesených dat.

pokud vyplníte náš formulář “Kontaktujte nás”.

(1) Jméno a příjmení, e-mailová adresa, společnost, země, kde se nacházíte –

 1. Proč zpracováváme vaše údaje?

Zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím našich webových stránek je založeno na následujícím právním základě:

 • Oprávněné zájmy – za účelem zajištění efektivního poskytování našich webových stránek a boje proti případnému zneužití a odstranění závad. Kromě toho používáme údaje k optimalizaci webových stránek a k obecnému zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.
 • Souhlas – pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru nebo použijete náš kontaktní formulář, použijeme osobní údaje, které nám poskytnete, k zasílání sdělení.

Účel zpracování vašich údajů je nezbytný v průběhu návštěvy webových stránek, aby bylo možné efektivně poskytovat webové stránky. Ukládání a zpracování osobních údajů se provádí také za účelem zachování kompatibility našich webových stránek pro co největší počet návštěvníků a za účelem boje proti zneužití a odstranění poruch. Za tímto účelem je nutné zaznamenávat technické údaje přistupujícího počítače, abychom mohli co nejdříve reagovat na chyby v zobrazení, útoky na naše IT systémy a/nebo chyby ve funkčnosti našich webových stránek. Kromě toho tyto údaje používáme k optimalizaci webových stránek a k obecnému zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

Pokud jde o osobní údaje, které nám poskytnete, když využíváte určité služby na našich webových stránkách (např. kontaktní formulář a odběr newsletteru), zpracováváme tyto informace za účelem vyřízení vašeho požadavku. Pokud si přejete zrušit odběr našeho newsletteru, můžete tak učinit kliknutím na tlačítko “Odhlásit odběr” v e-mailech nebo kontaktováním výše uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů. Newsletter zasílá společnost Cleverreach, která působí jako dílčí zpracovatel pro společnost Formel D.

 1. Příjemci a převody třetím stranám

Při zpracování vašich osobních údajů pro výše uvedené účely využíváme řadu dodavatelů třetích stran:

 • Hostování webových stránek

Abychom mohli poskytovat obsah našich stránek, spolupracujeme s poskytovatelem služeb, který nám pomáhá poskytovat serverové kapacity a možnosti ukládání potřebné pro tento účel. Pokud je v rámci webových stránek vyžadován přístup k serveru, jsou údaje shromážděné prostřednictvím tohoto přístupu uloženy pro tento účel na serverech společnosti:

 • Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, NěmeckoPodpora a údržba webových stránek

V souvislosti s údržbou webových stránek a funkcí dostupných na webových stránkách a údržbou webových stránek spolupracujeme s následujícím zpracovatelem:

INCREON GmbH, Robert-Bürkle-Straße 3, 85737 Ismaning, Německo

Z technických důvodů získává výše uvedený zpracovatel zejména náhled do log souborů webových stránek v rámci správy rozhraní vámi provozovaných technických služeb.

 • Řízení vztahů se zákazníky

Pokud vyplníte náš kontaktní formulář, používáme nástroj pro řízení vztahů se zákazníky od společnosti

Salesforce, salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Mnichov

 • Používání webových sledovačů

Při přístupu na tyto webové stránky nebo k jednotlivým souborům na webových stránkách shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme následující údaje: IP adresa, webová stránka, ze které byl soubor navštíven, název souboru, datum a čas přístupu, množství přenesených dat a zpráva o úspěšnosti přístupu (tzv. webový protokol). Tyto přístupové údaje používáme výhradně v nepersonalizované podobě pro neustálé zlepšování našich webových stránek a pro statistické účely. K vyhodnocování návštěv těchto webových stránek používáme také následující webové trackery:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irsko, e-mail: support-deutschland@google.com – používáme Google, abychom mohli na webové stránky načíst další služby společnosti Google, jako je zpracování údajů potřebné pro poskytování streamů a písem a relevantního obsahu vyhledávání Google.

Služba Google Tag Manager společnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irsko – Google Tag Manager poskytuje technickou platformu pro spouštění a propojování dalších webových nástrojů a programů pro sledování webu pomocí tzv. “tagů”. Pro analýzu vašeho chování při surfování (tzv. “tracking”), pokud jsou nástroje pro sledování webu spouštěny pomocí Google Tag Manager. Údaje generované “tagy” jsou shromažďovány, ukládány a zpracovávány nástrojem Google Tag Manager v rámci jednotného uživatelského rozhraní. Všechny integrované “tagy” jsou opět uvedeny samostatně v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Služba Gstatic společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irsko – Gstatic je služba na pozadí, kterou společnost Google používá zejména k zajištění načítání dat na pozadí pro písma Google a Mapy Google.

Služba YouTube společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irsko – Videa z platformy YouTube jsou integrována na našich webových stránkách prostřednictvím služby YouTube. Díky integraci můžeme videa zobrazovat přímo na našich webových stránkách. Pokud je na našich webových stránkách aktivována služba YouTube a přehrává se video, naše webové stránky naváží spojení se servery společnosti Google Ireland Limited a přenášejí údaje potřebné k zobrazení streamu nebo videa.

Zpracování osobních údajů shromážděných webovými trackery je založeno na vašem souhlasu, který lze odvolat aktualizací nastavení.

-Používání        externích webových služeb Služba Github společnosti GitHub BV, Vijzelstraat 68-72, 1017 HL Amsterdam, Nizozemsko – Github je cloudová služba, která nám umožňuje nahrávat obsah, jako je software / zdrojový kód atd., na naše stránky.

Google Cloud API, aby bylo možné na webové stránky načíst další služby společnosti Google, zejména zobrazit písma Google Fonts a poskytnout mapu Google Maps.

Google Fonts, abychom mohli na naše webové stránky integrovat atraktivní písma a mohli vám tak naše webové stránky zobrazit ve vizuálně lepší verzi. Služba může být na našich webových stránkách použita také v případě, že jsou na našich webových stránkách načteny další služby Google, které ke svému chodu vyžadují písma Google Fonts.

Vzhledem k tomu, že někteří z výše uvedených dodavatelů/prodejců zpracovávají údaje mimo EHP, společnost Formel D zajistí, aby byly zavedeny odpovídající záruky pro jakékoli předávání údajů v souladu s kapitolou 5 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679, jako je mimo jiné schválený certifikační mechanismus (tj. rámec EU a USA pro ochranu osobních údajů atd.) nebo standardní smluvní doložky Evropské komise.

 1. Retence

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k účelu, pro který byly shromážděny. Jakékoli uchovávání osobních údajů se provádí v souladu s platnými zákony. V případě výhradního přístupu na webové stránky jsou údaje vymazány nejpozději 3 měsíce po skončení příslušné relace.

 1. Vaše práva

Jako subjekt údajů máte řadu práv, která podléhají určitým podmínkám a výjimkám obsaženým v platných zákonech.

Můžete mít právo na:

– Přístup ke svým údajům a získání jejich kopie na vyžádání;
– Požadovat změnu nesprávných nebo neúplných údajů ve formuláři D;
– požadovat, aby společnost Formel D vymazala nebo přestala zpracovávat vaše údaje, např. v případě, že
údaje již nejsou pro účely zpracování nezbytné;
– vznést námitku proti zpracování vašich údajů, pokud se společnost Formel D opírá o své oprávněné důvody.
zájmy jako právní důvod zpracování;
– Požádat společnost Formel D, aby na určitou dobu přestala zpracovávat údaje, pokud jsou nepřesné nebo pokud existuje
spor o to, zda vaše zájmy převažují nad oprávněnými zájmy společnosti Formel D.
důvody pro zpracování údajů;
– obdržet své osobní údaje a mít právo předat tyto údaje jinému subjektu.
společnost;
– Odvolat souhlas se zpracováním vašich údajů, pokud je zpracování údajů založeno na
o souhlasu.

Některá z výše uvedených práv mohou být omezena v závislosti na právním základu použitém pro zpracování a platných zákonech. Pokud chcete uplatnit některé z těchto práv, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na výše uvedené pracovníky pro ochranu osobních údajů.

Pokud se domníváte, že společnost Formel D nedodržela vaše práva na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u kteréhokoli dozorového úřadu podle vašeho výběru. Seznam dozorových úřadů Evropské unie naleznete zde.

Příslušným dozorovým orgánem společnosti Formel D je:

Zemský zmocněnec pro ochranu údajů a svobodu informací Severního Porýní-Vestfálska
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-999
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

 1. Soubory cookie

Soubory cookie používáme k personalizaci uživatelského prostředí a k neustálému zlepšování našich webových stránek. Podrobnosti o používání souborů cookie na našich webových stránkách a možnosti změny nastavení souborů cookie naleznete v níže uvedené části.

 1. Co jsou to soubory cookie?

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá do vašeho počítače. Slouží mimo jiné k určení četnosti používání a počtu uživatelů webových stránek, a tím k uživatelsky přívětivějšímu a efektivnějšímu fungování internetové prezentace. Jakmile navštívíte naše webové stránky, internetové prohlížeče stáhnou soubory cookie do vašeho koncového zařízení, například ve formě malého textového souboru.

Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením prohlížeče. Pokud se rozhodnete soubory cookie nepřijímat, může to omezit funkčnost webových stránek.

 1. Jaké jsou účely souborů cookie?

Soubory cookie jsou nastaveny našimi webovými stránkami nebo externími webovými službami za účelem zachování plné funkčnosti našich webových stránek, zlepšení uživatelské přívětivosti nebo za účelem, který byl s vaším souhlasem uveden. Technologie cookies nám také umožňuje rozpoznat jednotlivé návštěvníky podle pseudonymů, např. individuálního nebo náhodného ID, abychom mohli nabídnout personalizovanější služby.

 1. Typy souborů cookie

Soubory cookie relace:

Používání souborů cookie relace je nezbytné k tomu, abychom vám mohli zpřístupnit webové stránky. To pro nás představuje oprávněný zájem. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů při používání souborů cookie relace je váš souhlas. Proti používání souborů cookie relace můžete vznést námitku, ale mějte na paměti, že bez souborů cookie nelze nabízet některé funkce našich webových stránek. Vaše osobní údaje budou uloženy pouze po dobu vašeho používání webových stránek a poté budou vymazány. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud svůj souhlas odvoláte, zákonnost zpracování, ke kterému došlo na základě souhlasu do jeho odvolání, zůstává nedotčena.

Trvalé soubory cookie:

Trvalé soubory cookie se automaticky vymažou po uplynutí určité doby, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli vymazat v nastavení zabezpečení svého prohlížeče. Pomocí souborů cookie můžeme sledovat vaše zvyklosti při používání a tím zlepšovat naše služby pro vás. Měly by také optimalizovat vaše surfování na našich webových stránkách.

S vaším souhlasem integrujeme také soubory cookie třetích stran. V takovém případě se příslušné datové balíčky třetích stran ukládají ve vašem prohlížeči nebo se jim předávají. Používání souborů cookie třetích stran můžete obvykle také zabránit příslušnou úpravou nastavení prohlížeče. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů při používání souborů cookie třetích stran je váš souhlas. I v tomto případě můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Pokud svůj souhlas odvoláte, zákonnost zpracování, ke kterému došlo na základě souhlasu do jeho odvolání, zůstává nedotčena.

Tlačítko v levém dolním rohu prohlížeče vás přenese na náš banner se soubory cookie, kde můžete změnit poslední nastavení.

 1. Doba skladování

Naše soubory cookie se ukládají do doby, než jsou ve vašem prohlížeči smazány, nebo pokud se jedná o soubory cookie relace, do doby, než relace vyprší. Podrobnosti jsou uvedeny v následující tabulce.

 1. Soubory cookie, které používáme
Název souboru cookie Server Poskytovatel Účel Právní základ Doba skladování Typ
SOUHLAS (YouTube) .youtube-nocookie.com YouTube Soubor cookie CONSENT ukládá souhlas uživatele s předáváním dat společnosti YouTube poté, co uživatel udělil svůj souhlas. Čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO (splnění zákonné povinnosti) přibližně 24 měsíců Banner cookie
LAST_RESULT_ENTRY_KEY www.youtube-nocookie.com YouTube Uloží nastavení uživatele při načítání videa YouTube integrovaného na jiných webových stránkách. Čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DSGVO (souhlas). Relace Comfort
nextId www.youtube-nocookie.com YouTube Tento soubor cookie se používá k přiřazení jedinečného ID uživateli. To umožňuje shromažďovat údaje o chování návštěvníka webu a používat je k sestavování statistik o tom, která videa YouTube si návštěvník webu prohlížel na různých webových stránkách. Čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DSGVO (souhlas). Relace Marketing
žádosti www.youtube-nocookie.com YouTube Videa z našeho oficiálního kanálu YouTube vkládáme v režimu soukromého použití YouTube. Tento režim může při kliknutí na přehrávač videa YouTube nastavit ve vašem počítači soubory cookie, ale YouTube neukládá informace o osobních údajích v souborech cookie pro přehrávání vložených videí v režimu soukromého použití. Čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DSGVO (souhlas). Relace Konfigurace
wp-wpml_current_language Formeld.com Provozovatel webových stránek Soubor cookie ukládá jazykové nastavení nebo rozpoznává jazyk prohlížeče a uživatele těchto webových stránek přímo přesměruje na příslušný vícejazyčný obsah. Čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DSGVO (souhlas). Relace Konfigurace
wp_dlm_downloading Formeld.com Provozovatel webových stránek Prostřednictvím tohoto souboru cookie můžeme shromažďovat počet stažení. Čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DSGVO (souhlas). cca 60 minut Konfigurace
wpgeoip_once_redirect Formeld.com Provozovatel webových stránek Tento soubor cookie nám umožňuje ukládat vámi zvolená individuální nastavení komfortu a uchovávat je pro vaše současné i budoucí návštěvy webu. Čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DSGVO (souhlas). přibližně 24 hodin Konfigurace
 1. Místní úložiště a úložiště relací

Technologie “webového úložiště” je technická možnost, která podobně jako soubory cookie může ukládat data a informace v počítači nebo koncovém zařízení uživatele.

Data lze ve webovém úložišti obecně ukládat dvěma způsoby. Označení webového úložiště závisí na délce uložení. Rozlišuje se trvalé úložiště (localStorage) a úložiště omezené na “relaci” (sessionStorage). Relace začíná vyvoláním stránky a končí jejím opuštěním (např. zavřením karty nebo prohlížeče).

K úložišti localStorage nebo sessionStorage se přistupuje prostřednictvím skriptů a webových služeb používaných na webových stránkách.

Vytvořili jsme tabulku, ve které vysvětlujeme typ dat a účel místního úložiště nebo úložiště relace.

Název Art Účel Právní základ
yt-remote-connected-devices Konfigurace Služba Místní úložiště se používá k určení optimální kvality videa na základě nastavení zařízení a sítě návštěvníka. Čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO (souhlas)
yt-remote-device-id Konfigurace Uloží uživatelská nastavení při načítání videa YouTube. Čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO (souhlas)
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY Konfigurace Uloží uživatelská nastavení při načítání videa YouTube. Čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO (souhlas)
yt-remote-fast-check-period Relace Uloží nastavení uživatele při načítání videa YouTube integrovaného na jiných webových stránkách. Čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO (souhlas)
yt-remote-session-app Relace Uloží nastavení uživatele při načítání videa YouTube integrovaného na jiných webových stránkách. Čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO (souhlas)
yt-remote-session-name Relace Uloží nastavení uživatele při prohlížení videa YouTube integrovaného na jiných webových stránkách. Čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO (souhlas)
yt-player-bandwidth Konfigurace Služba Místní úložiště se používá k určení optimální kvality videa na základě nastavení zařízení a sítě návštěvníka. Čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO (souhlas)
yt-player-headers-readable Konfigurace Služba Místní úložiště se používá k určení optimální kvality videa na základě nastavení zařízení a sítě návštěvníka. Čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO (souhlas)
yt.inntertube::nextId Konfigurace Ukládá jedinečné ID pro vedení statistik videí, která uživatel zhlédl. Čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO (souhlas)
yt.inntertube::requests Konfigurace Ukládá jedinečné ID pro vedení statistik videí, která uživatel zhlédl. Čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO (souhlas)