Montáž s přidanou hodnotou – Outsourcing jako způsob zaměření na klíčové procesy

Některé produkční fáze se outsourcují z důvodů, mezi které patří například nedostatek prostoru v areálu výrobce nebo finanční úspora. Mezi činnosti obvykle prováděné v této fázi patří průběžné výrobní kroky, montáž jednotlivých sestav, balení dílů nebo s konkrétním vozidlem, například jeho barvou a vybavením, související úpravy.

Formel D přebírá odpovědnost.

Dle smluvních podmínek přebíráme plnou odpovědnost za plánování výroby, logistiku dílů, zajištění kvality zakoupených dílů, záruky, zajištění nepřetržitých dodávek (dodávky JIT/JIS) a samozřejmě i kvalitu montáže.

Máme mimořádně bohaté zkušenosti se zpracováním, kompletací a personalizací vozidel pomocí širokého spektra vizuálního a technického příslušenství dle místních požadavků. Tyto úpravy obvykle nelze provádět na výrobní lince, kde by celý proces zdržovaly. Nabízíme proto úsporné integrované řešení ve formě našeho Centra dokončovacích prací (Refining Manufacturing Center − RMC). Tato koncepce je ideálním řešením i pro speciální účelová vozidla a malé výrobní série. Zajišťujeme kompletní montáž a úpravy a dodáváme vozidla na požadované místo v požadovaný čas dle dohod o množství a kvalitě.

Hledáte integrované řešení pro outsourcing produkčních fází včetně montáže, v sériové kvalitě a s dodávkou na místo nakládky nebo vykládky?

Formel D má zkušenosti z celého světa.

  • Centrum dokončovacích prací (RMC)

  • Outsourcing výroby

Kontaktujte nás ohledně dalších informací o montáž s přidanou hodnotou.