Certifikáty pro standardy výkonnosti vysoké kvality

Pozici společnosti Formel D jako na budoucnost orientovaného a důvěryhodného partnera pro výrobce automobilů a jejich dodavatele stavíme na celosvětově platných standardech vysoké kvality.

Certificates TUEV Rheinland | Formel D
Certifikáty TISAX | Formel D

Naše certifikáty ISO

ISO 9001:2015

V rámci dnešní globalizace dynamického automobilového průmyslu klademe obzvláštní důraz na udržení důvěry ze strany našich zákazníků a poskytování služeb splňujících jejich potřeby. Představení a průběžný vývoj systému řízení kvality i certifikace podniku je možnost pro budoucnost posilující důvěru a zároveň nabízející jistoty, které jsou nutné pro rychle se vyvíjející obchodní vztahy.

Od naší první certifikace v roce 1995 prochází naše mezinárodní standardy kvality pravidelnými audity. Aktuální recertifikace podle normy DIN EN ISO 9001:2015 potvrzuje kontinuální proces zlepšování v rámci skupiny našich podniků, kde se na něm společně podílejí všichni naši zaměstnanci.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Jako poskytovatel služeb působící po celém světě dbáme při neustálé optimalizaci našich procesů na nároky ochrany životního prostředí a na ekologickou udržitelnost. To dokládá náš systém řízení ochrany životního prostředí podle ISO 14001:2015.

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Neseme vysokou společenskou odpovědnost při zaměstnávání zaměstnanců, obzvlášť co se týká bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Tyto aspekty jsou elementární součástí naší každodenní práce. Jako globálně působící poskytovatel služeb považujeme za samozřejmé starat se o bezpečné a zdravé pracovní podmínky.

Jsme pevně přesvědčeni, že zdraví a motivovaní zaměstnanci jsou rozhodující pro trvalý ekonomický úspěch. Proto jsme zavedli systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který vyhovuje těmto požadavkům a je certifikován podle normy DIN ISO 45001:2018.

ISO 45001:2018

Naše certifikáty VDA

VDA TISAX®

Důvěra, dostupnost a integrita informací jsou pro nás velmi důležité. Přijali jsme rozsáhlá opatření na ochranu citlivých a důvěrných informací. Proto se jako aktivní účastník VDA TISAX® (Trusted Information Security Assessment Exchange) řídíme požadavky bezpečnosti informací Asociace automobilového průmyslu (VDA ISA). Hodnocení provedl poskytovatel auditorských služeb, v tomto případě TÜV Rheinland i-sec GmbH.

Asociace ENX používá TISAX jménem VDA k podpoře společné akceptace posouzení bezpečnosti informací v automobilovém průmyslu. Hodnocení TISAX provádí akreditovaní poskytovatelé auditu, kteří v pravidelných intervalech prokazují svou kvalifikaci. Výsledky TISAX nejsou určeny pro širokou veřejnost, a proto jsou přístupné pouze prostřednictvím portálu ENX. (ID účastníka Formel D: PMZK5M).

Zjistěte více informací o našich službách