Vývoj produktů – Předvýrobní testování

Výrobní podmínky platné pro celá vozidla nebo jednotlivé díly, tedy bezvadnost, soulad s právními požadavky a optimalizaci procesů, je nutné splnit už ve fázi vývoje, po které následuje důkladné testování. Základní kameny pro snadný servis a údržbu se pokládají právě v této rané fázi.

Formel D řídí celý proces a implementaci

Řídíme zkušební procesy a nabízíme i testování kompletních flotil. Formel D disponuje nejen technologickými, ale také organizačními a logistickými odbornými znalostmi. Spoléháme na své hlavní přednosti: definování, organizaci a zavedení zkušebních a validačních procesů včetně logistiky a správy flotil.

Hledáte integrované řešení pro své zkušební procesy? Formel D − odborné znalosti a preciznost.

  • Montáž a správa zkušebních vozů

  • Testování kompletních vozidel, komponent a funkcí

  • Zajištění plně outsourcovaných zkušebních procesů a provozu zkušebních center

  • Podpora při schvalování dle místních předpisů a homologacích

Návrh a montáž zkušebních vozů

Montáž a uvedení konceptů, prototypů a předprodukčních vozů do provozu a příprava zkušebních kusů, instalace měřicího vybavení a senzorů, krytů atd.

Testování vozů

Provedení jízdních a porovnávacích testů a správa zkušebních vozidel

Provoz zkušebních center

Návrh, vybudování a provoz zkušebních center včetně logistiky zkušebních vozidel a prototypů komponent

Maskování

Maskování interiéru i exteriéru prototypů vozidel, výroba krytů do interiéru, manipulace s prototypy a předsériovými vozidly a jejich přeprava i externí maskování ve vývojových dílnách pro zkoušky prototypů.

Testování softwaru

Virtualizace zkušebních instancí a kontrola všech relevantních funkcí softwaru v určitém časovém okamžiku během vývoje vozidla prostřednictvím testování na základě požadavků.

Podívejte se na naše případy v oblasti vývoje vozidel.

Případové studie, články a odborné studie jsou k dispozici zde.