Subdodávky a připravenost dodavatelů – Kvalita výroby začíná u dodavatele

Hladké a včasné výrobní procesy vyžadují splnění všech vzájemně souvisejících podmínek. Účelný systém sledování kvality v procesu je předpokladem toho, aby dodavatelé komponent a systémů mohli vyrábět a dodávat požadovaná množství v požadované kvalitě a včas. V počátečních fázích nebo v případě, že je nutné provést změnu, se vybírají vhodní dodavatelé, kteří jsou hodnoceni na základě posudků, studií proveditelnosti nebo srovnávacích zkoušek.

Formel D kontroluje obsah dodávky, ještě než ji dostanete

Podporujeme a sledujeme vývoj klíčových nových dílů a prototypů nástrojů přímo v areálech dodavatelů na celém světě. Včetně kompletní koordinace projektů, projektového řízení a důkladného reportingu. Už na začátku výroby proaktivně usilujeme o odstranění chyb pomocí optimalizace. Naše Centrum hodnocení výroby (Production Evaluation Center – PEC) je modelem pro hodnocení a srovnávání výrobních zařízení a jednotek a pomáhá nám nabízet nástrojová řešení pro předvídaná rizika související s kvalitou.

V případě dodání vadných dílů vzniklé potíže okamžitě odstraníme pomocí reaktivních přístupů. V rámci procesů zvýšení kvality dodavatelů (Supplier Quality Improvement Process − SQIP) zároveň analyzujeme příčiny a vytváříme udržitelné kvalifikace, školicí programy a podporujeme vývoj. Úspěšnost těchto opatření pravidelně revidujeme. Audity jsou zaměřené na získání požadovaných certifikací.

Chcete zvýšit kvalitu svých procesů a produktů od dodavatelů? Formel D ví jak na to.

  • Výběr a hodnocení dodavatelů

  • Kvalifikace dodavatelů

  • Audity

  • Plánování kvality

  • Proces schválení výroby dílu (PPAP/PPF)

  • Ověření zralosti

  • Odstraňování problémů

Kontaktujte nás ohledně dalších informací o subdodávky a připravenost dodavatelů.