Výroba – Vše musí běžet jako po másle.

Výroba je klíčovým oborem znalostí každého výrobce automobilů. Prvořadým úkolem je zajištění efektivity, bezpečnosti a hladkého chodu výrobního zařízení. Do výroby se komponenty, sestavy nebo systémy dodávají v souladu s principy Just-In-Time (JIT) nebo Just-In-Sequence (JIS). V kritických případech mohou vadné díly nebo neoptimalizované výrobní postupy způsobit přerušení výroby (výpadky).

Formel D si svou výrobu chrání – celosvětově.

Pro omezení výskytu těchto situací a jejich nepříznivého vlivu vás podporujeme formou proaktivních a reaktivních koncepcí zajištění jakosti. Díky našim službám máte jistotu, že veškeré dokončené položky dosahují špičkové kvality a že výrobní procesy lze optimalizovat kdekoli na světě.

Chcete, aby vaši dodavatelé byli právě tak spolehliví, jak potřebujete? Důvěřujte Formel D.

  • Výběr, kvalifikace a rozvoj schopností dodavatelů

  • Odpovědnost za kontrolu kvality dodávaných dílů včetně odstranění chyb

  • Zajištění standardizovaných i požadavkům přizpůsobených školení v oblasti kvality

  • Opravy a úpravy nových vozidel před dodáním
  • Relokace výrobních zařízení a uvedení do provozu
  • Outsourcing jednotlivých produkčních fází včetně montáže sestav a individualizace sérií vozidel

Subdodávky a připravenost dodavatelů

Kvalita a optimalizace procesu v celém dodavatelském řetězci včetně výběru, kvalifikace a rozvoje schopností dodavatelů

Spuštění výroby a řízení sérií

Úpravy a dodatečné vybavení nových vozidel a montáž a úpravy speciálních vozidel

Řízení jakosti

Kompletní řešení pro řízení jakosti a garance dílčích dodávek výrobních linek přes Centrum pro zajištění kvality (QCC), školení

Lokalizace a relokace

Výběr a autorizace místních dodavatelů a dále plánování a provedení relokace výrobních zařízení včetně jejich uvedení do provozu

Montáž s přidanou hodnotou

Montáž sestav, balení dílů a individualizace vozidel

Podívejte se na naše případy v oblasti řešení výroby.

Případové studie, články a odborné studie jsou k dispozici zde.