Testování softwaru – Během vývoje jsou nutné testy softwaru

Vzhledem k neustále rostoucímu počtu asistenčních systémů a bezpečnostních funkcí se do vozidel instaluje stále více softwaru. To vede ke zvýšenému riziku softwarových chyb s potenciálně závažnými účinky. Softwarové chyby objevené pozdě a z toho vyplývající stažení výrobků mohou být pro výrobce nákladnou záležitostí. Aby se tomu zabránilo, je nutné podrobit software zkoušce již během vývojové fáze vozidla.

Testy softwaru by se neměly provádět pouze pro sériové vydání, nýbrž také během víceletého nového a dalšího vývoje vozidel. Zde ve spolupráci s naší dceřinou společností Vdynamics GmbH nabízíme komplexní balíček. Protože úplné testování softwaru ve vozidlech není ekonomické, virtualizujeme testovací instance. Prostřednictvím testování na základě požadavků zkontrolujeme všechny relevantní funkce softwaru v určitém časovém okamžiku během vývoje vozidla.

Rozsáhlé portfolio v oblasti testování softwaru

Součástí našeho rozsáhlého portfolia jsou následující výkony:

Řízení požadavků

Požadavky na produkt formulujeme tak, aby odpovídaly záměru vývojáře, a proto jsou jednoznačné a testovatelné. Úzce spolupracujeme s dodavateli a vývojáři.

Vývoj testu

Po přesné definici požadavků z nich odvodíme testy, které lze provádět jak na zkušebních stanicích, tak i ve vozidle. Z ekonomických důvodů se vyžaduje, aby se testy přenášely z vozidel na zkušební stanice. Nakonec automatizujeme testy pro efektivní provádění a analýzu výsledků testů.

Provedení testu a analýza

Vyvíjíme podrobnou analýzu výsledků testů, posuzujeme chyby s ohledem na závažnost jejich dopadu po konzultaci s vývojáři a nakonec poskytujeme doporučení k uvolnění.

Při tom pracujeme rychle a efektivně v souladu se všemi interními a externími předpisy podle norem ISO26262 (standardy společnosti a skupiny, ASIL, doba tolerance chyb, bezpečný stav). Tímto způsobem zaručujeme funkční bezpečnost a kvalitu softwaru, stejně jako bezpečnost testujících řidičů a po schválení série bezpečnost řidičů a dalších účastníků silničního provozu.

Řízení testů

Naše řízení testů plánuje, organizuje a řídí všechny procesy pro včasné a spolehlivé dodání požadavků, automatizované testy a také analyzované a vyhodnocované výsledky testů. Kromě toho určuje bezpečnou a standardu vyhovující testovací strategii s přihlédnutím k účinným a ekonomickým aspektům. V neposlední řadě je řízení testů Vaším prvním kontaktním partnerem a může poskytnout přesné informace o aktuálním stavu Vašeho projektu.

Vývoj softwaru a nástrojů

Náš interní vývoj softwaru a nástrojů podporuje všechny procesy pomocí nástrojů na míru, které jsou optimálně přizpůsobeny našim oblastem odpovědnosti. To nám pomáhá jednat efektivně, rychle a transparentně a přispívat tak k úspěchu Vašeho projektu.

Kontaktujte nás ohledně dalších informací o Testování softwaru.