Kvalitní strojírenské služby v automobilovém průmyslu

Naše kvalitní strojírenské služby optimalizují kvalitu produktů a procesů v rámci kompletního dodavatelského řetězce. Tím je zaručeno, že na konci řetězce opouštějí se z výrobních závodů a dílen výrobců automobilů a dodavatelů dílů expedují pouze vyzkoušené a osvědčené vozy a bezvadné díly.

Naše vývojové služby pro automobilový průmysl pomáhají položit základy pro zajištění průběhu testování a místní certifikace nových vozidel a komponent v souladu s konzistentními, globálně platnými standardy. Zároveň je zaručeno, že budoucí servis bude od okamžiku uvedení na trh prováděn úsporně a s ohledem na potřeby zákazníka.

Formel D dále nabízí strojírenské služby pro kompletní vozidlo v celém hodnotovém řetězci automobilového průmyslu. Naše portfolio služeb zahrnuje konstrukci a rekonstrukci prototypů, zkušebních vozidel a speciálních účelových vozidel ve fázi vývoje, přestavby během zvýšení výkonu a sériové výroby, konverze a dodatečné vybavení již dokončených vozidel a vylepšení použitých vozidel včetně předprodejních kontrol.

Svým zákazníkům nabízíme služby v servisní síti pro automobilový průmysl dostupné na celém světě. Poradenství orientované na řešení, profesionální projektové řízení a cílená školení zaručují trvalé zlepšování procesů a standardů kvality pro vás i vaše obchodní partnery. Přebíráme odpovědnost za outsourcované dílčí procesy v oblasti vývoje, výroby a poprodejních služeb a umožníme vám koncentrovat se výhradně na hlavní činnosti, protože celkovou odpovědnost budete moci s důvěrou svěřit do zkušených rukou.

Co nás žene kupředu

Nulový počet vad perfektní kvalita – to jsou ambiciózní cíle automobilového průmyslu a průmyslu zaměřeného na mobilitu. Každý den podporujeme naše zákazníky při optimalizaci jejich procesů, řízení kvality a správě jejich produktů:

  • preemptivně díky procesům včasné prevence vad,
  • aktivně prostřednictvím průběžného zajišťování kvality a řešení problémů přímo na místě.

Vedení podniku

Management Formel D

Podniková struktura

Stručný přehled všech pracovišť skupiny Formel D.

Naše poslání

Jsme síla, která pohání služby v automobilovém průmyslu.

Formel D.
Global Partner for Vehicle, Parts and Service Readiness.

Imagefilm Formel D (EN)
Your Benefits with Formel D. Your Global Partner for Vehicle, Parts and Service Readiness.
Product Portfolio of the Formel D Group

Strojírenské služby pro vysoce kvalitní servisní procesy

Naší specializací je poskytování klíčových služeb při přípravě vozidel a jejich komponent k prodeji a zajištění implementace a optimalizace servisních procesů za účelem dosažení konzistentní kvality úrovně profesionality bez ohledu na to, v které části světa jsou aktuálně zapotřebí.

Svému oboru se můžeme věnovat, protože

  • rozumíme výzvám, kterým naši klienti z řad výrobců automobilů čelí v oblasti vývoje, výroby a poprodejních služeb, a disponujeme detailními znalostmi potřebných procesů;

  • zastupujeme své zákazníky na místní i globální úrovni;

  • pracujeme na základě dlouhodobého a spolehlivého partnerství;

  • jsme experti na kvalitu a automobilový průmysl je naše doména a

  • disponujeme mezinárodní sítí odborníků, na které se můžeme kdykoli obrátit, abychom využili jejich know-how pro váš projekt.

Údaje a fakta

Fakta a čísla o společnosti Formel D

Corporate Prensentation

Certifikáty

Standardy vysoké kvality pro výrobce automobilů a jejich dodavatele.

Portrét společnosti

Vynikající kvalita strojírenských služeb a technologií od roku 1993

Společnost Formel D byla založena v roce 1993. Sídlo skupiny společností se nachází v německé metropoli – Kolíně nad Rýnem. Dnes v našich mezikulturních týmech pracuje přibližně 10 500 lidí ze 45 zemí. V roce 2020 jsme dosáhli obratu 301 milionů euro. Tyto tržby se dělí prakticky stejnou měrou mezi výrobce a dodavatele. Společnost Formel D reprezentují na celém světě její dceřiné společnosti s více než 90 pracovišti ve 22 zemích. Dr. Thomas Klukas, CEO, je zároveň předsedou managementu. Většinovým akcionářem společnosti Formel D se v červnu 2017 stala skupina 3i Group. Podíl ve společnosti Formel D má i investiční společnost CITIC Capital, investiční partner skupiny 3i Group.

Pracoviště

Stručný přehled našich pracovišť.

Společenská odpovědnost firem

Sdílíme svůj úspěch a aktivně se podílíme na vytváření budoucnosti.

Zajištění shody

Naše podnikové směrnice jsou založeny na otevřenosti, upřímnosti, férovosti a ochotě přijmout odpovědnost.

Máte zájem o naše kvalitní strojírenské služby pro výrobce automobilů a jejich dodavatele?