Lokalizace a relokace – Bez ohledu na to, zda jsou místní nebo mezinárodní, výrobní činnosti musí zůstat v chodu

V rámci lokalizační strategie se místní dodavatelé vybírají, nominují a kvalifikují pro činnost na konkrétním trhu dle programu připravenosti. Dodavatelé si často sami zajišťují potřebnou infrastrukturu, jako jsou haly a zařízení. Naším úkolem je definování a implementace funkčního systému řízení jakosti.

Při relokaci je naopak nutné přesunout kompletní infrastrukturu a zajistit dodání některých položek. Dodavatel obvykle disponuje potřebnými znalostmi o systémech řízení jakosti a potřebuje pouze podporu při samotné relokaci.

Relokaci výroby je nutné spustit dle plánovaného harmonogramu a při zachování plánovaného výnosu dobrých dílů. Při relokaci výroby v chodu nesmí docházet k výpadkům v důsledku nedostatku dílů.

Formel D zajistí vaši relokaci

Zajišťujeme kompletní organizaci a implementaci relokačních projektů. S podporou profesionální organizace vytváříme podmínky pro hladký průběh relokace, která začíná efektivním odborným plánováním a koordinací schvalování místními úřady. Dle potřeby určíme stav zásob potřebných pro spuštění procesu a zajistíme jejich dostupnost. Zorganizujeme fyzickou relokaci, fázi vzorkování a kontrolu spouštění procesu až po dosažení plného výkonu. Podle vašich přání můžeme zajistit i trvalé řízení závodu.

Chcete-li odpovědnost za plánování, relokaci a spuštění procesu svěřit pouze do jedněch rukou, je pro vás Formel D tím pravým partnerem!

  • Komunikace s úřady

  • Plánování výroby

  • Plánování logistiky

  • Skladování

  • Spuštění výroby / zvyšování výkonu

  • Řízení provozu dílen

Kontaktujte nás ohledně dalších informací o lokalizace a relokace.