Vedení podniku Formel D

Dr. Thomas Klukas
CEO

Dr. Thomas Klukas předsedá výkonné radě ve funkci generálního ředitele (CEO) od září 2021.

Thomas Klukas nastoupil do skupiny Formel D Group v červnu 2020 jako provozní ředitel (COO). Jako průmyslový inženýr má mnohaleté mezinárodní zkušenosti a zastával různé vedoucí pozice na vysoké mezinárodní úrovni.

Před nástupem do společnosti Formel D byl Dr. Klukas jako člen představenstva odpovědný za automobilovou divizi přední mezinárodní společnosti SGS SA v oblasti testování, kontroly a certifikace s hlavním sídlem v Ženevě. Předtím byl vedoucím manažerem ve společnosti DEKRA SE pro Německo i zahraničí.

Po studiu na Technické univerzitě v Karlsruhe dokončil Thomas Klukas v roce 1999 úspěšně doktorát z inženýrství na univerzitě v Kaiserslauternu.

Gian Mario Deligios
CFO

Gian Mario Deligios je od ledna 2020 finančním ředitelem (CFO) skupiny Formel D Group. Může čerpat z mnohaletých zkušeností na řídicích pozicích v automobilovém průmyslu.

Před nástupem do funkce ve společnosti Formel D byl Deligios v letech 2015 až 2019 finančním ředitelem skupiny ve společnosti Witte Automotive. Předtím pracoval mimo jiné tři roky jako finanční a generální ředitel skupiny BOA Group a deset let jako finanční ředitel obchodní jednotky Metals JCI, finanční a generální ředitel skupiny CRH Group pro Johnson Controls Inc., resp. C. Rob. Hammerstein (CRH) Group.

Johannes Wallraf
Viceprezident pro Německo

Johannes Wallraf začal svou kariéru ve společnosti Formel D 1. listopadu 2009 v Mnichově na oddělení správy záruk. Již po třech letech převzal na tomto pracovišti další funkce – nejprve projektového manažera, poté technického ředitele v roce 2014. Během své kariéry ve společnosti Formel D absolvoval korespondenční kurz v oblasti podnikové ekonomiky.

Johannes Wallraf se vypracoval od samých začátků: Je kvalifikovaným odborníkem v oblasti automobilové mechatroniky a absolvoval magisterský titul z autoelektriky. Tak či onak, „automobilový průmysl“ byl vždy součástí jeho kariéry. V Dánsku měl na starosti prodej a přeměnu obytných vozů pro skandinávský trh. Ve Šlesvicku-Holštýnsku pracoval pro společnost Volvo Trucks.

Jeho dlouhodobé profesionální zkušenosti a odborné znalosti v oblasti automobilového průmyslu jej v lednu 2022 přivedly k funkci viceprezidenta pro Německo společnosti Formel D.

Michael Sagan 
Viceprezident pro Ameriku

Michael Sagan zahájil svou kariéru ve společnosti Formel D 1. prosince 2019 jako technický ředitel v Greenville, SC a v roce 2020 převzal funkci ředitele provozů pro USA a Kanadu.

Po získání bakalářského vědeckého titulu v oboru elektrotechniky pracoval Michael na různých provozních a technických pozicích pro hlavní dodavatele úrovně 1. Díky svým 25letým odborným zkušenostem v automobilovém průmyslu i v mezinárodním měřítku a vynikajícím vůdčím schopnostem úspěšně přivedl svůj tým ke spuštění 1. QCC projektu v USA uprostřed pandemie. Během tohoto náročného období Michael přesvědčil svou flexibilitou, spolehlivostí a vynikajícími provozními zkušenostmi, že dokáže úspěšně připravit společnost Formel D na další budoucí růst.

Martin Pekár | Formel D

Martin Pekár
Viceprezident pro Střední a Východní Evropu

Martin Pekár nastoupil do společnosti Formel D v roce 2013 nejprve jako obchodní ředitel, poté jako provozní ředitel a nyní vede národní pobočky skupiny Formel D Group v Polsku, na Slovensku, v České republice, Maďarsku, Rakousku, Rusku, Rumunsku a Turecku. V srpnu 2017 se stal viceprezidentem pro region CEE.

Po dokončení studia strojírenství v roce 2001 pracoval Martin Pekár na různých pozicích pro několik OEM dodavatelů v automobilovém průmyslu a poskytovatele služeb v oblasti energetiky. Začínal jako kontrolor kvality, následně působil jako supervizor, koordinátor, projektový manažer, ředitel pobočky a výkonný ředitel. V roce 2011 začal studovat program MBA na University of New York in Prague.

Thomas Revillard
Viceprezident pro Západní Evropu a Afriku

Thomas Revillard nastoupil do skupiny Formel D jako viceprezident pro Západní Evropu a Afriku v září 2021.

Thomas Revillard má více než 28 let zkušeností s mezinárodními manažerskými pozicemi v automobilovém a leteckém průmyslu, jakož i ve veřejném sektoru. Pracoval v mnoha zemích Střední Evropy, Afriky a Blízkého i Dálného východu. Disponuje rozsáhlými znalostmi v oblasti testování, kontroly a certifikace.

Před nástupem do společnosti Formel D byl Thomas Revillard starším viceprezidentem u předního dodavatele řešení na usnadnění obchodu v Dubaji. Před touto funkcí byl odpovědný za vývoj služeb kontroly vozidel, softwaru pro umělou inteligenci a aplikací e-platformy.

Wei Zhang
Viceprezident pro Čínu

Pan Wei Zhang převzal na začátku roku 2020 roli viceprezidenta pro Čínu. Svou kariéru ve společnosti Formel D zahájil v roce 2012 jako projektový manažer, poté v roce 2014 povýšil na technického ředitele a nakonec se v roce 2017 stal ředitelem.

Před nástupem do společnosti Formel D získal Wei Zhang zkušenosti v automobilovém průmyslu, kde pracoval jako inženýr kontroly kvality pro společnost Denso Tianjin a také jako manažer kvality pro výrobce hnacích ústrojí elektromobilů. Úspěšně absolvoval bakalářské studium v oborech „Elektrotechnika a automatizace“ a „IT a technologie“. Je rovněž držitelem magisterského titulu v oboru Strojírenský management.

Günter May
Globální ředitel kvality

Günter May nastoupil do společnosti Formel D jako technický ředitel IT v době jejího vzniku v roce 1993. Jako globální ředitel kvality vede roku 1994 celosvětovou kontrolu jakosti a jeho zkušenosti zahrnují dodávku programů pro Kvalitu (ISO 9001), Bezpečnost a ochranu zdraví (ISO 45001), Životní prostředí (ISO 14001) a Informační bezpečnost (TISAX).

V letech 1998 až 2020 pracoval Günter současně jako pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti a v letech 2013 až 2021 plnil osm let funkci vedoucího kontrolního odboru provozů skupiny Formel D.

Během svých 30 let ve společnosti Formel D Günter zahájil a podporoval řadu programů v celosvětovém automobilovém sektoru. Během této doby přispěl svými znalostmi kvality ve výrobě vozidel a servisu k projektům, jako je celoevropský projekt „Retrofit“ a program „Ramp Up“ v Německu a Číně.

Christoph Hunold
Globální HR ředitel

Christoph Hunold nastoupil do společnosti Formel D v roce 2016 jako právníka a po třech letech úspěšné práce se stal vedoucím oddělení lidských zdrojů. Poté se stal ředitelem lidských zdrojů pro oblast Německa. Následně převzal funkci globálního ředitele lidských zdrojů skupiny.

Před nástupem do společnosti Formel D získával Christoph Hunold zkušenosti jako právník v různých společnostech a jeho studium se zaměřovalo na pracovní právo. Během této doby vyvinul a svou kariéru rozšířil o praxi obchodního koučinku se specializací a kvalifikací v oblasti HR vedení a managementu.

Michael Volpert
Globální Ředitel pro rozvoj podnikání

Michael Volpert nastoupil do společnosti Formel D v roce 2007 jako manažer poprodejních služeb. Michael během své 15leté kariéry úspěšně přidal ke své práci hodnotu jako globální vedoucí pracovník pro kontakt s klienty a ředitel strategického managementu zákazníků. Jako viceprezident pro rozvoj podnikání ve společnosti Formel D nyní podnikání a automobilový průmysl obohacuje svými prokazatelnými zkušenostmi.

Michael Volpert studoval průmyslové strojírenství na berlínské univerzitě HTW. Před nástupem do společnosti Formel D pracoval mnoho let pro Mercedes Benz v divizi poprodejních služeb komerčních vozidel. Díky zkušenostem s mezinárodním podnikáním a úspěchem ve vedoucích funkcích dávají Michaelovy schopnosti v oblasti vývoje a implementace strategií pro rozvoj zákazníků a podnikání společnosti Formel D úspěšné předpoklady pro budoucí růst.

Alexander Bier
Globální ředitel právního oddělení

Alexander Bier nastoupil do společnosti Formel D v roce 2015 jako podnikový právník, následně postoupil na funkci vedoucího právního oddělení skupiny a v roce 2016 se stal globálním ředitelem právního oddělení.

Alexander začal svou kariéru v roce 2005 jako firemní právník, kdy poskytoval právní služby v různých odvětvích zahrnujících vydavatelství, loďařství, e-commerce, cloud computing a automobilový průmysl.

Jeho rozsáhlé odborné právnické znalosti zahrnují mezinárodní firemní právo, mezinárodní obchodní a smluvní právo, právo ochrany spotřebitele, právní předpisy v oblasti ochrany soukromí a řízení podniků a zajištění shody. Jeho znalosti v oblasti podnikového práva dále zahrnují integraci po fúzi a poradenskou činnost pro správní rady a výbory.

Po absolvování odborného vzdělání jako bankéř Alexander vystudoval univerzitu v Bonnu s titulem v oboru práv a politických věd. Absolvoval právnické školení u Vyššího zemského soudu Kolíně nad Rýnem a je držitelem magisterského titulu v oboru obchodního práva z univerzity v Aberdeenu ve Skotsku (Velká Británie).

Mějte vždy nejaktuálnější informace