Zarząd spółki Formel D

Marcel Blinde Portrait

Marcel Blinde
CEO

Marcel Blinde dołączył do grupy Formel D jako CEO w marcu 2024 roku.

Posiadając ponad 25 lat doświadczenia w sektorze testowania, inspekcji i certyfikacji (TIC), specjalizując się w energetyce i przemyśle procesowym, Marcel Blinde przynosi strategiczne przywództwo wypracowane jako były członek zarządu w IRISNDT. Pełnił również kluczowe role w różnych wiodących firmach w sektorze TIC, napędzając wzrost i innowacje w każdym przedsięwzięciu.

Posiadający umiejętności w zakresie sprzedaży, rozwoju biznesu i analizy, Marcel w swoich poprzednich doświadczeniach zwiększał przychody, rentowność i udziały w rynku, priorytetyzując bezpieczeństwo i jakość, dążąc do dostarczania innowacyjnych rozwiązań i wspierania wzrostu branży.

Marcel Blinde jest inżynierem chemicznym i posiada tytuł MBA uzyskany w NIMBAS, Bradford – Graduate School of Management, łącząc wiedzę techniczną z umiejętnościami biznesowymi.

Gioan Mario Deligios Portrait

Gian Mario Deligios
CFO

Od stycznia 2020 r. dyrektorem finansowym (CFO) grupy spółek Formel D jest Gian Mario Deligios. Nowy dyrektor finansowy może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w branży motoryzacyjnej.

Przed dołączeniem do Formel D Deligios pracował w latach 2015-2019 jako dyrektor finansowy grupy w Witte Automotive. Wcześniej przez trzy lata pracował jako dyrektor finansowy grupy i dyrektor zarządzający grupy w BOA Group, a przez dziesięć lat jako dyrektor finansowy Business Unit Metals JCI, dyrektor finansowy grupy i dyrektor zarządzający w CRH Group Johnson Controls Inc. oraz w C. Rob. Hammerstein (CRH) Group.

Johannes Wallraf
Wiceprezes zarządu Niemcy

Johannes Wallraf rozpoczął swoją karierę w Formel D 1 listopada 2009 roku w dziale zarządzania gwarancjami w Monachium. Już po trzech latach przejął dodatkowe obowiązki związane z budową – najpierw jako Project Manager, a następnie w 2014 roku jako Dyrektor techniczny. Podczas swojej kariery w Formel D ukończył korespondencyjny kurs zarządzania biznesem.

Johannes Wallraf wypracował sobie drogę od najniższych stanowisk: Jest wykwalifikowanym mechatronikiem samochodowym i ukończył studia magisterskie z zakresu elektryki samochodowej. W taki czy inny sposób „motoryzacja” zawsze była częścią jego kariery. W Danii był odpowiedzialny za sprzedaż i konwersję samochodów kempingowych na rynek skandynawski. W Schlezwiku-Holsztynie pracował dla Volvo Trucks.

Jego wieloletnie doświadczenie zawodowe i wiedza z zakresu przemysłu motoryzacyjnego doprowadziły do powołania go w styczniu 2022 roku w firmie Formel D na stanowisko Wiceprezesa Zarządu na terenie Niemiec.

Michael Sagan 
Wiceprezes zarządu dla Ameryk

Michael Sagan rozpoczął swoją karierę w Formel D 1 grudnia 2019 roku jako dyrektor techniczny w Greenville, SC, a w 2020 roku przejął odpowiedzialność jako Dyrektor operacyjny USA i Kanada.

Po uzyskaniu tytułu licencjata w dziedzinie inżynierii elektrycznej, Michael pracował na wielu stanowiskach operacyjnych i inżynieryjnych dla głównych dostawców Tier 1. Dzięki swojemu 25-letniemu doświadczeniu zawodowemu w branży motoryzacyjnej, również w kontekście międzynarodowym, oraz dużym zdolnościom przywódczym, z powodzeniem poprowadził swój zespół do uruchomienia pierwszego projektu QCC w USA w samym środku pandemii. W tym trudnym okresie Michael przekonał swoją elastycznością, niezawodnością i ogromną wiedzą operacyjną, która z powodzeniem zapewniła Formel D dalszy wzrost w przyszłości.

Martin Pekár | Formel D

Martin Pekár
Wiceprezes ds. Europy Środkowo-Wschodniej

Martin Pekár pracuje w Formel D od 2013 roku, najpierw jako dyrektor ds. sprzedaży, a następnie jako dyrektor operacyjny. Obecnie kieruje oddziałami krajowymi Grupy Formel D w Polsce, Czechach, Austrii, Rosji, Rumunii i Turcji oraz na Słowacji i na Węgrzech. Stanowisko wiceprezesa regionu CEE objął w sierpniu 2017 roku.

Po ukończeniu technikum inżynierii maszyn w 2001 roku Martin Pekár pracował na różnych stanowiskach dla kilku producentów OEM z branży motoryzacyjnej oraz dostawców usług inżynieryjnych. Karierę rozpoczął jako kontroler jakości, po czym kolejno zajmował stanowiska nadzorcy, koordynatora, kierownika projektu, dyrektora oddziału i dyrektora zarządzającego. W 2011 roku rozpoczął studia MBA na uniwersytecie UNYP w Pradze.

Thomas Revillard
Wiceprezes ds. Europy Zachodniej i Afryki

Thomas Revillard dołączył do Formel D jako Wiceprezes ds. Europy Zachodniej i Afryki we wrześniu 2021 roku.

Thomas Revillard ma ponad 28 lat międzynarodowego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym, a także w sektorze publicznym. Pracował w wielu krajach Europy Środkowej, Afryki, Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz posiada rozległą wiedzę w zakresie badań, inspekcji i certyfikacji.

Przed przejściem do Formel D, Thomas Revillard był Starszym Wiceprezesem u wiodącego dostawcy rozwiązań ułatwiających handel w Dubaju. Wcześniej był odpowiedzialny za rozwój usług kontroli pojazdów, oprogramowania dla sztucznej inteligencji oraz aplikacji e-platformowych.

Wei Zhang
Wiceprezes zarządu dla Asia

Wei Zhang objął na początku 2020 r. stanowisko wiceprezesa oddziału w Asia. Karierę w Formel D rozpoczął w 2012 r. jako kierownik projektu, a już w 2014 r. został dyrektorem technicznym i w końcu w 2017 r. dyrektorem.

Przed dołączeniem do Formel D, Wei Zhang zdobył już duże doświadczenie w branży motoryzacyjnej – jako inżynier ds. jakości w Denso Tianjin oraz jako szef działu zapewnienia jakości w producenta układów napędowych do pojazdów elektrycznych. Wcześniej ukończył z sukcesem studia licencjackie z zakresu „Elektrotechniki i automatyki” oraz „Informatyki i technologii”. Posiada również tytuł magistra w dziedzinie zarządzania inżynierskiego.

Günter May
Globalny dyrektor ds. jakości

Günter May dołączył do Formel D w momencie powstania firmy w 1993 roku jako dyrektor techniczny ds. IT. Od 1994 roku, jako Globalny Dyrektor ds. Jakości, kierował światową jakością, a jego doświadczenie obejmuje realizację programów jakości (ISO 9001), bezpieczeństwa i higieny pracy (ISO 45001), środowiska (ISO 14001) oraz bezpieczeństwa informacji (TISAX).

W latach 1998-2020 Günter równolegle pełnił funkcję inspektora ochrony danych w spółce, a w latach 2013-2021 przez osiem lat pełnił funkcję głównego specjalisty ds. compliance w całej działalności Formel D Group.

W ciągu 30 lat pracy w Formel D Günter uruchomił i wspierał wiele programów w globalnym sektorze motoryzacyjnym, wnosząc swoją wiedzę na temat jakości w produkcji i obsłudze pojazdów do takich projektów jak ogólnoeuropejski program „Retrofit” oraz program „Ramp Up” w Niemczech i Chinach.

Christoph Hunold
Globalny dyrektor ds. kadr

Christoph Hunold dołączył do Formel D w 2016 roku jako prawnik, a po trzech udanych latach został szefem działu kadr. Następnie został dyrektorem ds. kadr w regionie Niemiec, po czym przejął obowiązki globalnego szefa ds. kadr Grupy.

Przed podjęciem pracy w Formel D, Christoph Hunold zdobywał doświadczenie jako prawnik w różnych firmach, a jego studia prawnicze specjalizowały się w prawie pracy i zatrudnieniu. W tym czasie rozwinął i dodał do swojej kariery praktykę coachingu biznesowego, ze specjalizacją i kwalifikacjami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i kierownictwa.

Kathleen Sauer
Global IT Director

Kathleen Sauer dołączyła do Formel D w 2021 roku na stanowisku Kierownika ds. Informatyki Aplikacji Globalnych Przedsiębiorstw i po dwóch udanych latach awansowała na stanowisko Dyrektora ds. Technologii Informacyjnych w Formel D.

Z ponad dwudziestoletnim stażem zawodowym Kathleen doskonaliła swoje umiejętności w zarządzaniu projektami oraz bezproblemowej realizacji inicjatyw informatycznych zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym. Jej kariera w tej dziedzinie rozpoczęła się ponad 20 lat temu, a od 2016 roku kieruje zespołami IT w różnych branżach, w tym w przemyśle chemicznym, usługach informatycznych i doradztwie.

Sebastian Ludy

Sebastian Ludy
Vdynamics Executive Manager

Sebastian Ludy rozpoczął swoją karierę w Grupie Formel D w 2020 roku jako menedżer wielu projektów dla różnych projektów związanych z wirtualnymi środowiskami testowymi do testowania systemów wbudowanych w naszej spółce zależnej Vdynamics GmbH.

Na początku 2023 roku został Dyrektorem Wykonawczym w Vdynamics i od tego czasu jest odpowiedzialny za stabilny wzrost – zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym – naszej spółki zależnej, która specjalizuje się w weryfikacji i walidacji urządzeń sterujących. Usługi obejmują symulację oraz testowanie pojazdów.

Sebastian Ludy jest inżynierem mechanikiem specjalizującym się w mechatronice pojazdów.

Bądź zawsze na bieżąco