Zarząd spółki Formel D

Dr Thomas Klukas
CEO

Dr Thomas Klukas przewodniczy zarządowi, pełniąc funkcję Dyrektora generalnego (CEO), od września 2021 roku.

Thomas Klukas dołączył do Formel D Group jako dyrektor operacyjny (COO) w czerwcu 2020 roku. Jako inżynier zarządzania posiada wieloletnie międzynarodowe doświadczenie oraz zajmował różne wysokie, międzynarodowe stanowiska kierownicze.

Przed dołączeniem do Formel D, dr Klukas kierował jako członek zarządu działem motoryzacyjnym wiodącego międzynarodowego koncernu z dziedziny prowadzenia testów, kontroli i certyfikacji SGS SA z siedzibą w Genewie. Wcześniej zajmował główne stanowisko kierownicze w DEKRA SE w kraju i za granicą.

Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Technicznym w Karlsruhe, Pan Thomas Klukas uzyskał w 1999 roku tytuł doktora z dziedziny inżynierii zarządzania na Uniwersytecie w Kaiserslautern.

Gian Mario Deligios
CFO

Od stycznia 2020 r. dyrektorem finansowym (CFO) grupy spółek Formel D jest Gian Mario Deligios. Nowy dyrektor finansowy może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w branży motoryzacyjnej.

Przed dołączeniem do Formel D Deligios pracował w latach 2015-2019 jako dyrektor finansowy grupy w Witte Automotive. Wcześniej przez trzy lata pracował jako dyrektor finansowy grupy i dyrektor zarządzający grupy w BOA Group, a przez dziesięć lat jako dyrektor finansowy Business Unit Metals JCI, dyrektor finansowy grupy i dyrektor zarządzający w CRH Group Johnson Controls Inc. oraz w C. Rob. Hammerstein (CRH) Group.

Johannes Wallraf
Wiceprezes zarządu Niemcy

Johannes Wallraf rozpoczął swoją karierę w Formel D 1 listopada 2009 roku w dziale zarządzania gwarancjami w Monachium. Już po trzech latach przejął dodatkowe obowiązki związane z budową – najpierw jako Project Manager, a następnie w 2014 roku jako Dyrektor techniczny. Podczas swojej kariery w Formel D ukończył korespondencyjny kurs zarządzania biznesem.

Johannes Wallraf wypracował sobie drogę od najniższych stanowisk: Jest wykwalifikowanym mechatronikiem samochodowym i ukończył studia magisterskie z zakresu elektryki samochodowej. W taki czy inny sposób „motoryzacja” zawsze była częścią jego kariery. W Danii był odpowiedzialny za sprzedaż i konwersję samochodów kempingowych na rynek skandynawski. W Schlezwiku-Holsztynie pracował dla Volvo Trucks.

Jego wieloletnie doświadczenie zawodowe i wiedza z zakresu przemysłu motoryzacyjnego doprowadziły do powołania go w styczniu 2022 roku w firmie Formel D na stanowisko Wiceprezesa Zarządu na terenie Niemiec.

Michael Sagan 
Wiceprezes zarządu dla Ameryk

Michael Sagan rozpoczął swoją karierę w Formel D 1 grudnia 2019 roku jako dyrektor techniczny w Greenville, SC, a w 2020 roku przejął odpowiedzialność jako Dyrektor operacyjny USA i Kanada.

Po uzyskaniu tytułu licencjata w dziedzinie inżynierii elektrycznej, Michael pracował na wielu stanowiskach operacyjnych i inżynieryjnych dla głównych dostawców Tier 1. Dzięki swojemu 25-letniemu doświadczeniu zawodowemu w branży motoryzacyjnej, również w kontekście międzynarodowym, oraz dużym zdolnościom przywódczym, z powodzeniem poprowadził swój zespół do uruchomienia pierwszego projektu QCC w USA w samym środku pandemii. W tym trudnym okresie Michael przekonał swoją elastycznością, niezawodnością i ogromną wiedzą operacyjną, która z powodzeniem zapewniła Formel D dalszy wzrost w przyszłości.

Martin Pekár | Formel D

Martin Pekár
Wiceprezes ds. Europy Środkowo-Wschodniej

Martin Pekár pracuje w Formel D od 2013 roku, najpierw jako dyrektor ds. sprzedaży, a następnie jako dyrektor operacyjny. Obecnie kieruje oddziałami krajowymi Grupy Formel D w Polsce, Czechach, Austrii, Rosji, Rumunii i Turcji oraz na Słowacji i na Węgrzech. Stanowisko wiceprezesa regionu CEE objął w sierpniu 2017 roku.

Po ukończeniu technikum inżynierii maszyn w 2001 roku Martin Pekár pracował na różnych stanowiskach dla kilku producentów OEM z branży motoryzacyjnej oraz dostawców usług inżynieryjnych. Karierę rozpoczął jako kontroler jakości, po czym kolejno zajmował stanowiska nadzorcy, koordynatora, kierownika projektu, dyrektora oddziału i dyrektora zarządzającego. W 2011 roku rozpoczął studia MBA na uniwersytecie UNYP w Pradze.

Thomas Revillard
Wiceprezes ds. Europy Zachodniej i Afryki

Thomas Revillard dołączył do Formel D jako Wiceprezes ds. Europy Zachodniej i Afryki we wrześniu 2021 roku.

Thomas Revillard ma ponad 28 lat międzynarodowego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym, a także w sektorze publicznym. Pracował w wielu krajach Europy Środkowej, Afryki, Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz posiada rozległą wiedzę w zakresie badań, inspekcji i certyfikacji.

Przed przejściem do Formel D, Thomas Revillard był Starszym Wiceprezesem u wiodącego dostawcy rozwiązań ułatwiających handel w Dubaju. Wcześniej był odpowiedzialny za rozwój usług kontroli pojazdów, oprogramowania dla sztucznej inteligencji oraz aplikacji e-platformowych.

Wei Zhang
Wiceprezes zarządu dla Chin

Wei Zhang objął na początku 2020 r. stanowisko wiceprezesa oddziału w Chinach. Karierę w Formel D rozpoczął w 2012 r. jako kierownik projektu, a już w 2014 r. został dyrektorem technicznym i w końcu w 2017 r. dyrektorem.

Przed dołączeniem do Formel D, Wei Zhang zdobył już duże doświadczenie w branży motoryzacyjnej – jako inżynier ds. jakości w Denso Tianjin oraz jako szef działu zapewnienia jakości w producenta układów napędowych do pojazdów elektrycznych. Wcześniej ukończył z sukcesem studia licencjackie z zakresu „Elektrotechniki i automatyki” oraz „Informatyki i technologii”. Posiada również tytuł magistra w dziedzinie zarządzania inżynierskiego.

Günter May
Globalny dyrektor ds. jakości

Günter May dołączył do Formel D w momencie powstania firmy w 1993 roku jako dyrektor techniczny ds. IT. Od 1994 roku, jako Globalny Dyrektor ds. Jakości, kierował światową jakością, a jego doświadczenie obejmuje realizację programów jakości (ISO 9001), bezpieczeństwa i higieny pracy (ISO 45001), środowiska (ISO 14001) oraz bezpieczeństwa informacji (TISAX).

W latach 1998-2020 Günter równolegle pełnił funkcję inspektora ochrony danych w spółce, a w latach 2013-2021 przez osiem lat pełnił funkcję głównego specjalisty ds. compliance w całej działalności Formel D Group.

W ciągu 30 lat pracy w Formel D Günter uruchomił i wspierał wiele programów w globalnym sektorze motoryzacyjnym, wnosząc swoją wiedzę na temat jakości w produkcji i obsłudze pojazdów do takich projektów jak ogólnoeuropejski program „Retrofit” oraz program „Ramp Up” w Niemczech i Chinach.

Christoph Hunold
Globalny dyrektor ds. kadr

Christoph Hunold dołączył do Formel D w 2016 roku jako prawnik, a po trzech udanych latach został szefem działu kadr. Następnie został dyrektorem ds. kadr w regionie Niemiec, po czym przejął obowiązki globalnego szefa ds. kadr Grupy.

Przed podjęciem pracy w Formel D, Christoph Hunold zdobywał doświadczenie jako prawnik w różnych firmach, a jego studia prawnicze specjalizowały się w prawie pracy i zatrudnieniu. W tym czasie rozwinął i dodał do swojej kariery praktykę coachingu biznesowego, ze specjalizacją i kwalifikacjami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i kierownictwa.

Michael Volpert
Globalny Dyrektor ds. rozwoju działalności

Michael Volpert dołączył do Formel D w 2007 roku jako kierownik projektu ds. obsługi posprzedażnej. W ciągu 15-letniej kariery Michael z powodzeniem dodawał wartość w swojej pracy jako Kierownik ds. kluczowych klientów globalnych i Dyrektor ds. zarządzania klientami strategicznymi. Obecnie jako wiceprezes ds. rozwoju działalności w Formel D, wnosi do niej udokumentowane doświadczenie w biznesie i sektorze motoryzacyjnym.

Michael Volpert studiował inżynierię przemysłową na HTW w Berlinie. Zanim dołączył do Formel D, przez wiele lat pracował w firmie Mercedes Benz w dziale obsługi posprzedażnej pojazdów użytkowych. Dzięki międzynarodowemu doświadczeniu biznesowemu i sukcesom na stanowisku kierowniczym, kompetencje Michaela w zakresie opracowywania i wdrażania strategii rozwoju klientów i biznesu z powodzeniem pozycjonują Formel D, zapewniając jej przyszły wzrost.

Alexander Bier
Globalny dyrektor ds. prawnych

Alexander Bier dołączył do Formel D w 2015 roku jako Radca prawny, awansując na Dyrektora działu prawnego Grupy, zanim w 2016 roku przejął odpowiedzialność jako Globalny dyrektor ds. prawnych.

Alexander rozpoczął swoją karierę jako prawnik wewnętrzny w 2005 roku i doradzał w tak różnych sektorach jak publikacje, przemysł stoczniowy, e-commerce, chmury obliczeniowe i motoryzacja.

Jego szerokie doświadczenie prawne obejmuje międzynarodowe prawo korporacyjne, międzynarodowe prawo gospodarcze i prawo umów, prawo ochrony konsumentów, prawo ochrony danych osobowych oraz ład korporacyjny i compliance. Ponadto jego wiedza z zakresu prawa korporacyjnego obejmuje doradztwo w zakresie integracji po fuzjach oraz doradztwo dla zarządów i komitetów.

Po zdobyciu wykształcenia zawodowego jako bankowiec, Alexander ukończył Uniwersytet w Bonn z tytułem magistra prawa i nauk politycznych. Ukończył aplikację adwokacką w Wyższym Sądzie Okręgowym w Kolonii, a także uzyskał tytuł magistra prawa gospodarczego na Uniwersytecie w Aberdeen w Szkocji (Wielka Brytania).

Bądź zawsze na bieżąco