Compliance

Jako międzynarodowe przedsiębiorstwo działające w branży usług dla motoryzacji musimy znać i stosować wiele regulacji prawnych w Niemczech i za granicą. Przestrzegamy też naszych zasad korporacyjnych i norm etycznych w kontaktach ze współpracownikami, przełożonymi i klientami. Obejmują one Przepisy dotyczące compliance w Formel D, Kodeks postępowania oraz Wytyczne antykorupcyjne.

Formel D dostosowuje się do norm prawnych

Jesteśmy siłą napędową branży usług dla motoryzacji. Dzięki pracy zespołowej, profesjonalizmowi i pasji jesteśmy liderem rynku w opracowywaniu koncepcji i skalowalnych rozwiązań w zakresie zapewniania jakości i optymalizacji procesów w całym łańcuchu wartości branży motoryzacyjnej.

W odniesieniu do Przepisów dotyczących compliance Formel D dostosowuje się do odpowiednich norm prawnych. Razem walczymy z korupcją i nieuczciwą konkurencją.

Compliance, normy prawne | Formel D

We współpracy z naszymi klientami skupiamy się w szczególności na następujących obszarach:

 • Prezenty lub przysługi
 • Zaproszenia do restauracji lub na wydarzenia
 • Korzystne relacje biznesowe
 • Poufność
 • Prywatne przedsiębiorstwa
 • Spożywanie alkoholu i narkotyków jest zabronione

Formel D chroni integralność

Oczekujemy od odpowiedzialnych organów i pracowników prawidłowego postępowania podczas codziennej działalności. Integralność jest niezbędnym elementem, aby utrzymać reputację i sukces ekonomiczny działającego globalnie przedsiębiorstwa.

Formel D nie zgadza się na korupcję

Zabraniamy każdego rodzaju korupcji oraz odrzucamy postępowanie niezgodne z przepisami. Co więcej, oczekujemy od naszych odpowiedzialnych organów i pracowników nieuczestniczenia w jakichkolwiek działaniach związanych z korupcją lub innymi niezgodnymi z prawem praktykami.

Kodeks postępowania grupy Formel D

Oczekujemy od naszych pracowników i partnerów biznesowych aktywnego zaangażowania w przestrzeganie przepisów dot. compliance i zgłaszania wszelkich oznak możliwego złamania przepisów. Bezpośrednią osobą kontaktową w tej kwestii jest nasz dyrektor ds. compliance. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, w których chce się podjąć działania, nie będąc bezpośrednio zaangażowanym. Rozumiemy, że dla naszych pracowników i partnerów biznesowych może być trudne przekazywanie informacji o tego typu sytuacjach osobie kontaktowej lub dyrektorowi ds. compliance.

Aby radzić sobie z tymi potencjalnie trudnymi sytuacjami i zapewnić odpowiednią ochronę, Formel D zatrudnia Navex Global – zewnętrznego i doświadczonego dostawcę usług, który zajmuje się zgłoszeniami z zachowaniem anonimowości i poufności, bez dodatkowych opłat. Navex Global jest całkowicie niezależną organizacją zatrudniającą bezstronny personel, który jest wyszkolony w zakresie tego typu sytuacji. Można wykonać anonimowy telefon, skorzystać z zewnętrznego portalu online lub wysłać wiadomość e-mail do Navex Global, mając pewność, że komunikacja nie będzie śledzona ani nagrywana. Wszelkie informacje udzielane Navex Global – w razie potrzeby anonimowo – zostaną przekazane do Rady ds. compliance, która składa się z dyrektora ds. compliance oraz szefów działów prawnego i personalnego. Rada ds. compliance rozpatrzy sprawę bez ujawniania jakichkolwiek informacji o osobie zgłaszającej. Po przesłaniu zgłoszenia Navex Global przesyła unikalny kod pozwalający na śledzenie statusu zgłoszenia lub uzyskanie dodatkowych informacji.

Aby zgłosić podejrzaną sytuację lub zdarzenie, można

 • zadzwonić na infolinię Navex Global 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, pod numer +44 1249 661808 (podlega opłatom). Bezpłatny numer dla danego kraju można wyszukać tutaj.
 • użyć zewnętrznego portalu Navex Global dostępnego pod tym adresem.
 • skontaktować się z dyrektorem ds. compliance grupy Formel D bezpośrednio:
  pod numerem: +49 221 67006-379
  pod adresem: compliance@formeld.com
  (po wybraniu tej opcji anonimowość nie może być zagwarantowana)

Prosimy o zapoznanie się z informacjami o ochronie danych dołączonymi do tej wiadomości w przypadku zgłaszania sprawy dotyczącej compliance.

Informacje na temat Regulaminu i Informacji o ochronie danych znajdują się w poniższej tabeli:

Country Whistleblowing Policy Additional WB Information Data Protection Information
Brazil N/A N/A Download
China N/A N/A Download
Czechia Download Download Download
France Download None Download
Germany Download None Download
Hungary Download Download Download
Italy Download None Download
Romania Download None Download
Slovakia Download Download (External)

Download (EMPL)

Download
Spain Download None Download
UK / US N/A N/A Download

Kontakt

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania na temat wytycznych w zakresie compliance.