Poszukiwanie i rozwój dostawców – Jakość produkcji zaczyna się od dostawcy

Niezawodna i punktualna produkcja wymaga spełnienia jednocześnie wielu powiązanych ze sobą warunków. Ukierunkowany system monitorowania jakości procesu gwarantuje, że dostawcy części i systemów produkują i dostarczają wymaganą ilość produktów o wymaganej jakości. Początkowo – lub zawsze gdy konieczna jest zmiana – odpowiedni dostawcy muszą zostać wybrani i ocenieni na podstawie testów, badań wykonalności lub testów porównawczych.

Formel D dokonuje sprawdzenia dostawy, nim zostanie dostarczona

Wspieramy i monitorujemy rozwój najważniejszych nowych części i narzędzi prototypowych na terenie zakładów dostawców z całego świata. Obejmuje to koordynację i kontrolę wszystkich projektów oraz kompleksowe raportowanie. Dzięki procedurom optymalizacyjnym, nawet w trakcie początkowego procesu produkcyjnego aktywnie staramy się unikać błędów. Nasze Production Evaluation Center (Centrum oceny produkcji – PEC) – model oceny i porównywania zakładów i jednostek produkcyjnych – pomaga nam oferować wspierane przez narzędzia rozwiązania pozwalające na przewidywanie zagrożeń związanych z jakością.

Jeśli dostarczone zostały uszkodzone części, natychmiast usuwamy problem dzięki reaktywnym działaniom. Jednocześnie analizujemy przyczyny i określamy odpowiednie kwalifikacje, szkolenia i sposoby rozwoju w ramach Procesu poprawy jakości dostawców (SQIP). Regularnie oceniamy sukces tych działań poprzez audyty mające na celu uzyskanie odpowiednich certyfikatów.

Chcesz poprawić jakość procesów i produktów od dostawców? Formel D wie, jak to osiągnąć.

  • Wybór i ocena dostawców

  • Szkolenie dostawców

  • Audyty

  • Planowanie jakości

  • Proces zatwierdzania produkcji części (PPAP/PPF)

  • Walidacja dojrzałości

  • Rozwiązywanie problemów

Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji o poszukiwanie i rozwój dostawców.