Zarządzanie jakością – Błędy się zdarzają, my działamy

Zatrzymanie produkcji z powodu brakujących części jest niezwykle kosztowne dla producenta. Efektywna i wydajna strategia zapewniania jakości jest kluczem do zapobiegania takim sytuacjom. Dzięki procedurom optymalizacyjnym, nawet w trakcie początkowego procesu produkcyjnego aktywnie staramy się unikać błędów. Jeśli dostarczone zostały uszkodzone części, natychmiast rozwiązujemy problem. Jednym z rozwiązań jest wprowadzenie inżyniera rezydenta, który jest pośrednikiem pomiędzy producentem a dostawcą i upewnia się, że zadania wykonywane są zgodnie z planem, a problemy są rozwiązywane szybko i efektywnie. W razie potrzeby zapewniamy wsparcie lub jednolicie modyfikujemy procesy i procedury w zakładzie.

Poprzez początkową kontrolę części w zakładzie dostawcy lub kontrolę dostarczanych części w zakładzie producenta OEM (wliczając w to naprawę drobnych usterek) zapewniamy, że w 100% prawidłowe części pozwalają na realizowanie bezproblemowego procesu produkcyjnego.

Film QCC

Quality Confirmation Center (QCC) | Automotive Industry | Formel D (EN)

Formel D jest integralną częścią procesu zapewniania jakości

W ramach Centrum potwierdzania jakości zajmujemy się pełnym i długoterminowym procesem kontroli jakości. Od komunikacji z dostawcą po gwarantowanie odpowiedniej jakości i liczby części w zakładzie oraz w jego otoczeniu. Stosujemy innowacyjne procesy i narzędzia, w tym globalny system wczesnego ostrzegania, który pozwala na szybkie i przejrzyste zarządzanie bazą dostawców z możliwością unikania uszkodzonych części. Czynności preprodukcyjne w związku z zakupionymi częściami w zakresie tworzenia wartości lub magazynu jakości mogą być dodane w każdej chwili.

Nasze narzędzia zarządzania jakością obejmują: APQP, Audyty, CSL I+II, FMEA, R@R, PPAP, Six Sigma, SPC, Ishikawa, TQM, 5X Why. Przekazujemy też nasze doświadczenie w formie ustandaryzowanych lub personalizowanych szkoleń.

Jeśli jakość podczas procesu produkcyjnego jest dla Ciebie ważna, Formel D oferuje skalowalne rozwiązania.

  • Inżynier rezydent

  • Quality Confirmation Center (QCC)
  • Magazynowanie wysokiej jakości
  • Control and rework

  • Rozwiązywanie problemów
  • Zarządzanie tymczasowe/zakładem produkcyjnym
  • Inżynieria jakości

  • Szkolenie z zakresu jakości

Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji o Zarządzanie jakością.