Aftersales as a Service – Pełna obsługa posprzedażowa pojazdów

Utworzenie nowego działu obsługi posprzedażowej to wielkie wyzwanie – szczególnie dla OEM i startupów o mniejszym doświadczeniu i krótszej obecności na rynku. Bariera wejścia jest wysoka, zwłaszcza pod względem finansowym, z powodu złożoności technicznej i konieczności obsługi regionu. Ponadto wiele procesów jest trudniejszych w konfiguracji i bardziej czasochłonnych niż na przykład produkcja. Jako rzetelny partner w obsłudze posprzedażowej korzystamy z istniejących struktur, co pozwala nam oferować skalowalne, ekonomiczne rozwiązania dla flot różnej wielkości. Kompleksowy pakiet „Aftersales as a Service” zapewnia naszym klientom zintegrowaną obsługę posprzedażową.

Kompetentny partner: siła innowacji, gęsta sieć i doświadczenie w obsłudze posprzedażowej dla branży motoryzacyjnej

Wielu nowych, wschodzących producentów doświadcza trudności, gdy próbują otworzyć dział obsługi posprzedażowej. Zwykle nie mają jeszcze obszernej sieci, a chcą celowo przełamać tradycję obsługi uznanych OEM, opracowując nowe koncepcje. Na przykład definiują pojęcie usługi w zupełnie nowy sposób i starają się być bardziej elastyczni, by dostosować obsługę do zmieniających się zachowań użytkowników. W tak ambitnym przedsięwzięciu potrzebują kompetentnego partnera, który zapewni siłę innowacji, gęstą sieć i doświadczenie w motoryzacji przyszłości. Nasze obszerne portfolio i doświadczenie w obsłudze posprzedażowej pozwala nam oferować kompletne rozwiązania z jednego źródła: od infrastruktury informatycznej i konfiguracji centrum telefonicznego, przez cyfrowe instrukcje obsługi i zarządzanie dostawcami, aż po serwis i konserwację pojazdów.

Wymierne, przewidywalne rozwiązania

Wszystkie usługi w naszym pakiecie są dostępne natychmiast po nawiązaniu partnerstwa i bez dużych inwestycji początkowych. Ponadto nie musisz już w pocie czoła tworzyć własnej infrastruktury i sieci obsługi posprzedażowej. Dzięki temu koszt otwarcia działu obsługi posprzedażowej jest dla OEM bardziej wymierny, a przede wszystkim przewidywalny.

Ty określasz cele i perspektywy wzrostu, a my tworzymy odpowiedni, skalowalny pakiet usług. Oprócz samych usług zapewniamy kompleksowe doradztwo oparte na naszym wszechstronnym, 25-letnim doświadczeniu w obsłudze posprzedażowej. Tak zindywidualizowane rozwiązania pozwalają nawet nowym startupom korzystać z wypróbowanej, pewnej infrastruktury obsługi posprzedażowej oraz jej procesów.

Oszczędź czas i obniż koszty zakupów: nowy model obsługi posprzedażowej dla OEM

„Aftersales as a Service” to innowacyjna oferta zapewniająca OEM kompleksowe rozwiązanie i stabilne partnerstwo z niezawodnym wsparciem. Jest to model subskrypcji, w którym zapewniamy obsługę posprzedażową na przykład przez określony czas. Jedną z korzyści, jakie daje ten model, jest brak konieczności pozyskiwania ofert na każdą usługę osobno, co obniża krótkoterminowe koszty nabycia i upraszcza fakturowanie. Pozwala także oszczędzać czas i daje znacznie lepszy przegląd bieżących kosztów.

Aftersales as a Service – Klient w centrum uwagi

Wszystkie procesy, systemy i struktury w modelu „Aftersales as a Service” są wzajemnie połączone, więc dane są dostępne z każdego miejsca. Ułatwia to także usprawnianie procesów i eliminuje dodatkowe koszty optymalizacji typowe dla usług z różnych źródeł. Zapewniamy obsługę, w której klient jest w centrum uwagi i otrzymuje informacje zwrotne. Przyjmujemy Twoje pomysły i udoskonalamy je do momentu, aż je zatwierdzisz.

Wobec współczesnego dynamicznego rozwoju branży niezależny usługodawca wysokiej jakości naprawdę się opłaca. Od 1993 roku realizujemy projekty obsługi posprzedażowej dla licznych OEM, dostawców i firm z innych branż na całym świecie. Pomogło nam to zrozumieć rynek i dało doskonały przegląd najlepszych praktyk, potencjału digitalizacji oraz jakości zapewnianej przez różnych dostawców.

Przeczytaj więcej o poszczególnych usługach posprzedażowych.