Maskování v automobilovém průmyslu

Sériová výroba každého auta začíná předsériovým vozidlem zahrnujícím nejnovější technologické a designové inovace, které jsou v dané době k dispozici na trhu. Výrobci v automobilovém průmyslu používají tyto prototypy k testování stále složitějších systémů ve svých vozidlech před zahájením sériové výroby v reálných dopravních situacích.

Veškeré technické konfigurace a designové prvky jsou v daném okamžiku stále předmětem utajení, proto je z důvodu udržení konkurenceschopnosti nutné skrýt je před veřejností. Výrobci se spoléhají na kompletní balíček pro maskování, který mohou sami podle potřeb upravovat podle aktuálního postupu vývoje série. Formel D má zkušenosti s manipulací s předsériovými vozidly a maskováním interiéru i exteriéru prototypů.

Zkušení zaměstnanci společnosti Formel D zajišťují profesionální práci na vašich projektech a zvažují zájmy různých zúčastněných stran z konstrukčního a vývojového oddělení v provozu výrobce. Odborníci tak vyvíjejí kompletní balíček pro maskování v neustálé koordinaci se zákazníkem a paralelně zajišťují, aby použité procesy měly co nejmenší vliv a výsledky měření během následných zkušebních jízd.

Pro maskování interiéru nabízíme služby našeho vlastního výrobního zařízení, které se zaměřuje na šití zakrývání interiéru.

Přečtěte si více informací na našich službách v oblasti maskování.

Formel D je váš spolehlivý partner pro maskování vozidel

  • Maskování exteriéru

  • Maskování interiéru

  • Výroba zakrývání interiéru

  • Manipulace s prototypy a předsériovými vozidly a jejich přeprava

  • Maskování mimo závod ve vývojových dílnách pro zkoušky prototypů

Náš proces maskování

Maskování začíná konstrukcí

Počátečním bodem fáze projektu v automobilovém průmyslu jsou stručné informace od výrobce, který společnosti Formel D předá požadavky na rozsah maskování, počet testovaných vozidel a dané fáze vývoje. Pracovní tým poskytovatele služeb na základě toho připraví seznam produktových specifikací obsahující podrobný popis všech komponent v interiéru a exteriéru vozidla, které je pro chystanou řadu nutno upravit.

Na začátku fáze koncepce se vytvoří model v aplikaci CAD a v úzké spolupráci s kontaktní osobou klienta se určí materiály a skutečný rozsah maskování. Může vycházet například ze stavu vývoje reálného prototypu nebo z počtu inovací. Během fáze koncepce věnují zaměstnanci pozornost i specifickým standardům zákazníka ohledně maskování, určují potřebu veškerých speciálních požadavků na maskování a na tomto základě vytvářejí první virtuální prezentaci jednotlivých dílů, které by se na vozidlo měly namontovat. Formel D poté koordinuje úrovně realizace, které se liší podle výrobce, a okamžitě zahrnuje veškeré požadavky na změny do simulace.

Od modelu po použití

Po závěrečném schválení zákazníkem poskytovatel služeb nejdříve zajistí díly vyrobené hlubokým tažením z ABS, termoplastického polymeru, pro pět až deset vozidel. Po vyrobení těchto odlitků s použitím speciálního procesu tvarování za tepla je lze následně přišroubovat na karoserii vozidla, aby se skryl design auta. Souběžně s tím zpracovávají zaměstnanci společnosti Formel D tzv. polyethylenové vložky, které vyrábějí na základě dat z aplikace CAD na CNC frézce a poté je přepracovávají do požadovaného 3D tvaru.

Jakmile první budoucí prototypy sjedou z montážní linky, Formel D si je vyzvedne a přepraví je „mimo závod“ v uzavřeném kamionu. Když dorazí do vývojové dílny pro zkoušky prototypů, tým okamžitě začíná s montáží maskovacích dílů a následným zakrýváním interiéru kryty ze speciálně vyrobené tkaniny a pěny a fóliemi. Poté první zcela zamaskované vozidlo projde dalším kolem schválení a akceptace ze strany zákazníka a následuje test v aerodynamickém tunelu, během níž odborníci kontrolují všechny aspekty, které jsou relevantní pro komplexní zkoušky, např. hlučnost, stabilitu jednotlivých dílů a přítlak. Technickou způsobilost vozidla potvrzuje TÜV (Asociace pro technické kontroly).

Když se produkt, vozidlo, blíží do fáze uvedení na trh, počet maskovacích prvků se postupně snižuje. Podle fáze vývoje mění tým poskytovatele služeb používání dílů a materiálů: zatímco maskování utajeného prototypu na začátku procesu testování zahrnuje až 70 krycích dílů na model, tento počet se do doby těsně před zahájením sériové výroby průběžně snižuje. V této fázi předsériové vozidlo obvykle vyžaduje pouze částečné maskování jednotlivých komponent, což se může týkat interiéru i exteriéru.

Z důvodu zajištění přesné opakovatelnosti maskování prototypu dokumentují zaměstnanci společnosti Formel D veškeré pracovní kroky písemně. Tato dokumentace výrobní řady, její odvozenina nebo designová linie slouží jako vodítko při montáž jednotlivých dílů na vozidla z dané flotily a předává se zákazníkovi společně s vozidlem.

Škálovatelné a flexibilní služby maskování

Po dokončení bezpečnostní fáze a závěrečného uvolnění prvního předsériového vozidla modelové série začíná pro Formel D hlavní proces maskování. V tomto okamžiku prochází vývojovou dílnou pro zkoušky prototypů, která zahrnuje i nárazníkovou zónu a kapacity pro práci až na 30 vozidlech souběžně, až 200 vozidel za měsíc. Na základě poptávky objednávají specialisté požadované komponenty a materiály pro kompletní řadu prototypu, jejíž maskování si výrobce objednal, a ve skladu je navíc určité množství rezervních zásob. Tak lze díly montovat na postupně dodávaná vozidla bez jakýchkoli prostojů. Dokončené modely se obvykle vracejí zákazníkovi do 48 hodin s použitím vlastní flotily přepravních vozidel společnosti.

Formel D aktuálně zpracovává přes deset modelových sérií současně, přičemž v průměru existují u každé série dvě až tři odvozené verze. Podle rychlosti nasazování vozidel může docházet k výkyvům v intervalech dodávek, které 50 zaměstnanců maskovacího týmu Formel D dokáže flexibilně zvládat. V případě nutnosti například přecházejí na dvousměnný až třísměnný provoz. Tak jsou zajištěny neměnné standardy kvality i v případě náhlých změn a je také zajištěno, aby tým byl zákazníkovi k dispozici kdykoli během celého projektu a dokázal individuálně reagovat na jeho požadavky a přání.

Kontaktujte nás ohledně dalších informací o maskovani.