Quality Confirmation Center (QCC)

Zastavení výroby kvůli vadným dílům je nesmírně nákladná záležitost pro výrobce i dodavatele. Takový případ vyžaduje rychlou reakci a udržitelný vývoj u dodavatele, což minimalizuje riziko vadných dílů. Centrum osvědčení kvality (QCC) je zárukou zlepšování kvalitativních standardů a dodržování požadavků na kvalitu s ohledem na časové harmonogramy, náklady a pracovníky a také snižuje nutnost přepracovávání a počtu rozhraní. Naše efektivní, digitalizované procesy poskytují maximální transparentnost, abyste mohli vždy dostávat informace o aktuálním stavu téměř v reálním čase, což vám umožní reagovat v případě potřeby velmi rychle.

Quality Confirmation Center Automotive Evaluation | Formel D
Quality Confirmation Center Automotive Logistics | Formel D

Quality Confirmation Center

Naše služby v centru osvědčení kvality přinášejí výrobcům a dodavatelům v automobilovém průmyslu vysokou kvality a efektivitu pro celé vozidlo.

 • Vstupní kontrola zboží zaměřená na události

 • Dodávky na linku s nulovým počtem vad

 • Aktivity koordinace manipulace

 • Přítomnost na místě s reakční dobou max. 15 minut a podporou 24/7

 • Oblast pro přepracovávání v závodě a místa kdy a kde jsou potřeba

 • Stabilní testy s použitím externích pracovních pokynů a vybavení pro individuální testy

 • Integrované speciální testy, např. v protihlukových kabinách a odrazových komorách

 • Kompletní, pravidelná transparentnost stavu dílů

 • Pravidelné analýzy vad

 • Znalosti produktů, vad, příčin, preventivních opatření

 • Logistické služby

 • Zabezpečení procesů, dat a informací na nejvyšší možné úrovni

 • Používání moderního hardwaru a softwaru

 • Online databázový systém pro dokumentaci a podrobná hlášení

 • Spolehlivost procesu v technických a komerčních procesech

 • Automatické hodnocení, téměř v reálném čase a v případě potřeby podle zadání zákazníka

 • Používání podnikového systému plánování zdrojů (ERP) zákazníka a práce v něm podle potřeby

 • Bezpapírová dokumentace s úsporou prostředků

 • Účetnictví na základě využívání

 • Snížení nákladů v rámci celého procesu o 25–40 %

 • Kvalitně podložené návrhy na zlepšení a optimalizaci procesů

 • Kontakt s dodavateli a průběžný rozvoj dodavatelů

Hladký výrobní proces díky zaručení 100% bezvadných dílů

Quality Confirmation Center (QCC) | Automotive Industry | Formel D (EN)

Produktová brožura o centru osvědčení kvality

Další informace naleznete v naší produktové brožuře o centru osvědčení kvality.