Společenská odpovědnost firem

Jako globálně působící firma, která se dívá vpřed, klademe zvláštní důraz na účinné nakládání se zdroji v celém pracovním procesu. Své každodenní činnosti rozvrhujeme dle našeho interního principu udržitelnosti, který zahrnuje také společenské a ekologické závazky.

Úspěšné úspory díky principu udržitelnosti

Ochrana životního prostředí je důležitou složkou všech fází našich procesů. Udržitelnému využívání zdrojů se snažíme přispívat pečlivým tříděním odpadu a efektivním využitím energie a ekologického vybavení na všech pracovištích.

Podílení se na udržitelné ochraně klimatu a zdrojů považujeme za svou povinnost.

Zpráva o udržitelnosti podniku

Přečtěte si více o našem každodenním závazku ve Zpráva o udržitelnosti podniku Formel D.

Certifikace EcoVadis pro Formel D

Za aktivní angažovanost v oblasti společenské odpovědnosti podniků byl Formel D certifikován společností EcoVadis. Ocenění nezávislého certifikačního orgánu podtrhuje vysokou úroveň transparentnosti, kterou udržujeme u našich mezinárodních obchodních partnerů, a náš speciální závazek k větší udržitelnosti a sociální odpovědnosti v celém dodavatelském řetězci. EcoVadis od roku 2007 hodnotí společnosti podle 21 indikátorů CSR (Corporate Social Responsibility – společenská odpovědnost firem) ve čtyřech oblastech – životní prostředí, sociální záležitosti, etika a udržitelné zadávání veřejných zakázek.

Metoda hodnocení používaná ratingovou agenturou je založena na mezinárodních standardech CSR, jako je Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact a ISO 26000 a zohledňuje 198 nákupních kategorií a 155 zemí. V hodnocení zaujala společnost Formel D celkovým výsledkem nad průměr v odvětví, zejména v sociální oblasti, která zahrnuje pracovní a lidská práva.

Certifikace EcoVadis pro Formel D

Za aktivní angažovanost v oblasti společenské odpovědnosti podniků byl Formel D certifikován společností EcoVadis. Ocenění nezávislého certifikačního orgánu podtrhuje vysokou úroveň transparentnosti, kterou udržujeme u našich mezinárodních obchodních partnerů, a náš speciální závazek k větší udržitelnosti a sociální odpovědnosti v celém dodavatelském řetězci. EcoVadis od roku 2007 hodnotí společnosti podle 21 indikátorů CSR (Corporate Social Responsibility – společenská odpovědnost firem) ve čtyřech oblastech – životní prostředí, sociální záležitosti, etika a udržitelné zadávání veřejných zakázek.

Metoda hodnocení používaná ratingovou agenturou je založena na mezinárodních standardech CSR, jako je Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact a ISO 26000 a zohledňuje 198 nákupních kategorií a 155 zemí. V hodnocení zaujala společnost Formel D celkovým výsledkem nad průměr v odvětví, zejména v sociální oblasti, která zahrnuje pracovní a lidská práva.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy ohledně našich aktivit v oblasti společenské odpovědnosti firem, neváhejte nás kontaktovat.