Odpowiedzialność społeczna spółki

Jako globalne przedsiębiorstwo skupiające się na przyszłości przykładamy szczególną wagę do efektywnego zarządzania zasobami w całym procesie pracy. Dostosowujemy naszą codzienną aktywność w oparciu o wewnętrzną politykę, która obejmuje zaangażowanie w kwestie społeczne, ekologiczne oraz w zrównoważony rozwój.

Pomyślne oszczędzanie z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju

Ochrona środowiska naturalnego jest ważnym elementem wszystkich naszych procesów. Dzięki dokładnej segregacji odpadów, wydajnemu wykorzystaniu energii i przyjaznemu dla środowiska wyposażeniu we wszystkich lokalizacjach aktywnie przyczyniamy się do zrównoważonego wykorzystywania zasobów.

Uważamy, że naszym obowiązkiem jest udział w zrównoważonej ochronie klimatu i zasobów.

Raport o zrównoważonym rozwoju

Dowiedz się więcej o naszym codziennym zaangażowaniu z raportu Formel D o zrównoważonym rozwoju.

Certyfikat EcoVadis dla Formel D

Za aktywne zaangażowanie w dziedzinie Corporate Social Responsibilty (CSR) Formel D otrzymała certyfikat EcoVadis. Wyróżnienie przyznane przez niezależną jednostkę certyfikującą podkreśla zarówno wysoką przejrzystość, jaką utrzymujemy w kontaktach z naszymi międzynarodowymi partnerami biznesowymi, jak i nasze szczególne zaangażowanie na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej w całym łańcuchu dostaw. Od 2007 roku EcoVadis ocenia firmy na podstawie 21 wskaźników CSR w czterech obszarach tematycznych: środowisko, sprawy społeczne, etyka i zrównoważone zaopatrzenie.

Metodologia oceny agencji ratingowej opiera się na międzynarodowych standardach CSR, takich jak Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact oraz ISO 26000, i uwzględnia 198 kategorii zakupowych oraz 155 krajów. W ratingu spółka Formel D przekonała do siebie ogólnym wynikiem powyżej średniej dla branży, szczególnie w obszarze kwestii socjalnych, które obejmują prawo pracy i prawa człowieka.

Certyfikat EcoVadis dla Formel D

Za aktywne zaangażowanie w dziedzinie Corporate Social Responsibilty (CSR) Formel D otrzymała certyfikat EcoVadis. Wyróżnienie przyznane przez niezależną jednostkę certyfikującą podkreśla zarówno wysoką przejrzystość, jaką utrzymujemy w kontaktach z naszymi międzynarodowymi partnerami biznesowymi, jak i nasze szczególne zaangażowanie na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej w całym łańcuchu dostaw. Od 2007 roku EcoVadis ocenia firmy na podstawie 21 wskaźników CSR w czterech obszarach tematycznych: środowisko, sprawy społeczne, etyka i zrównoważone zaopatrzenie.

Metodologia oceny agencji ratingowej opiera się na międzynarodowych standardach CSR, takich jak Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact oraz ISO 26000, i uwzględnia 198 kategorii zakupowych oraz 155 krajów. W ratingu spółka Formel D przekonała do siebie ogólnym wynikiem powyżej średniej dla branży, szczególnie w obszarze kwestii socjalnych, które obejmują prawo pracy i prawa człowieka.

Kontakt

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania na temat naszych działań w dziedzinie odpowiedzialności społecznej spółki.